CÔNG TY TNHH BACKER HEATING TECHNOLOGIES VIÊT NAM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT [TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (thu nhập 8tr/tháng)

06/01/2022 04:08, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 06/01/2022 — 28/02/2022

Mức lương: 8.000.000 —

Số lượng: 5


CÔNG TY TNHH BACKER HEATING TECHNOLOGIES VIÊT NAM

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT

[TUYỂN DỤNG]

05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (thu nhập 8tr/tháng)

CHẾ ĐỘ:
- DU LỊCH HÀNG NĂM, QUÀ TẶNG TẾT, TRUNG THU, QUỐC TẾ PHỤ NỮ, THIẾU NH, QUÀ SINH NHẬT,…..
- Thu nhập: LÊN ĐẾN 8,000,000 VNĐ
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Phụ cấp khác: CƠM
 
YÊU CẦU:
- TỐT NGHIỆP THPT
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự (hoặc tên người phụ trách) - (SĐT) 0931 254 754; Email: nhan.luu@backerhtv.com
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C1 Kizuna 01