CÔNG TY TNHH AMPHENOL TECHNOLOGY VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

05/05/2022 08:27, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 05/05/2022 — 30/06/2022

Mức lương: 6.500.000 —

Số lượng: 50