Công ty MAY MT VIỆT NAM TUYỂN DỤNG GẤP 50 CÔNG NHÂN

22/03/2022 06:45, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 22/03/2022 — 29/04/2022

Mức lương: 8.500.000 —

Số lượng: 50