[CÔNG TY DONATA - TUYỂN DỤNG] 01 CNC OPERATOR/ 01 KỸ THUẬT VIÊN CNC

18/08/2020 16:00, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 18/08/2020 — 30/09/2020

Số lượng: 1


[CÔNG TY DONATA - TUYỂN DỤNG]

01 CNC OPERATOR/ 01 KỸ THUẬT VIÊN CNC

 
MAIN DUTIES/ CÔNG VIỆC CHÍNH:
- Understand technical drawings, CNC programs, set-up parts on machines, operate, instruct how to set up and operate wood CNC machining equipment/ Đọc hiểu bản vẽ, chương trình máy CNC, thực hiện lắp đặt, vận hành; hướng dẫn lắp đặt, vận hành các loại máy CNC gia công gỗ:
- Take proper care of assigned equipment, before, during and after operation. Keep track of machine status, ensures maintenance/repairs are timely and effectively executed/ Chăm sóc, bảo quản thiết bị được phân công, trước, trong và sau quá trình gia công đúng yêu cầu. Theo dõi tình trạng, đảm bảo việc bảo trì, sửa chữa máy được thực hiện kịp thời và hiệu quả;
- Record, report operation parameters, equipment safety data as to where required. Timely report any signs of machine abnormalities to minimize damages or machine failure/ Ghi chép, báo cáo thông số gia công, thông số an toàn máy đúng yêu cầu đặt ra. Kịp thời báo cáo dấu hiệu bất thường của thiết bị, hạn chế tối đa thiệt hại, hỏng hóc.
 
REQUIREMENT/ YÊU CẦU:
- Male, Age: 25 - 35/ Nam, từ 25 - 35 tuổi
- Intermediate college, vocational school/ Trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề;
- Mechanical engineering, machine manufacturing, or electrical mechanics/ Chuyên ngành cơ khí. Chê tạo máy, Cơ điện tử);
- Minimum 01 years, preferably in wood processing/furniture companies/ Kinh nghiệp tối thiểu năm, ưu tiên đã làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất gia công đồ gỗ;
- Familiar with technical soft wares Mastercam, CAD / CAM,...CNC (Fanuc,..) and basic operation principles of machining equipment/ Biết các phần mềm Mastercam, CAD / CAM,...CNC (Fanuc,..) và các nguyen tắc thao tác gia công cơ khí cơ bản;
- Being Able to communicate in English or Chinese is an advantage/ Biết giao tiếp tiếng Anh hoặc Hoa là mộ lợi thế;
- Additional experience in electrics or maintenance is a plus/ Kinh nghiệm công tác điện hoặc hoặc bảo trì sẽ là lợi thế.
 
CONTACT/ LIÊN HỆ: MR VU - 0918650824;
EMAIL: admin@donata-lifestyle.com
LOCATION/ĐỊA CHỈ: XƯỞNG Q2, Đường 5A, Khu Xưởng Kizuna 3 Mở Rộng, Khu K1, KCN Tân Kim Mở Rộng.