CN CÔNG TY TNHH DONATA TẠI TỈNH LONG AN - TUYỂN DỤNG

24/12/2021 06:23, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 24/12/2021 — 31/01/2022

Mức lương: 6.300.000 — 10.000.000

Số lượng: 30