[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

16/11/2020 14:48, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 16/11/2020 — 30/12/2020

Mức lương: 8.000.000 —

Số lượng: 5


[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG]

05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

CHẾ ĐỘ:
- DU LỊCH HÀNG NĂM, QUÀ TẶNG TẾT, TRUNG THU, QUỐC TẾ
PHỤ NỮ, THIẾU NH, QUÀ SINH NHẬT,…..
- Thu nhập: LÊN ĐẾN 8,000,000 VNĐ
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Phụ cấp khác: CƠM
 
YÊU CẦU:
- TỐT NGHIỆP THPT
 
LIÊN HỆ: Mr. Giáp - 0393513828;
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C1 Kizuna 01