[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (1 Nam, 4 Nữ)

07/09/2020 09:57, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 07/09/2020 — 28/10/2020

Mức lương: 8.000.000 —

Số lượng: 5


[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG]

05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (1 Nam, 4 Nữ)

CHẾ ĐỘ:
- DU LỊCH HÀNG NĂM, QUÀ TẶNG TẾT, TRUNG THU, QUỐC TẾ PHỤ NỮ, THIẾU NH, QUÀ SINH NHẬT,…..
- Thu nhập: LÊN ĐẾN 8,000,000 VNĐ
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Phụ cấp khác: CƠM
 
YÊU CẦU:
- TỐT NGHIỆP THPT
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự: 0931 254 754;
Email: nhan.luu@backerhtv.com
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C1 Kizuna 01