[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

29/10/2020 10:36, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 29/10/2020 — 30/11/2020

Mức lương: 8.000.000 —

Số lượng: 1


[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG]

01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

CHẾ ĐỘ:
- DU LỊCH HÀNG NĂM, QUÀ TẶNG TẾT, TRUNG THU, QUỐC TẾ
PHỤ NỮ, THIẾU NH, QUÀ SINH NHẬT,…..
- Thu nhập: LÊN ĐẾN 8,000,000 VNĐ
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Phụ cấp khác: CƠM
 
YÊU CẦU:
- TỐT NGHIỆP THPT
 
LIÊN HỆ: Mr. Giáp - 0393513828;
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C1 Kizuna 01