[Agency Assist - DN mới KZN 03] TUYỂN DỤNG - QUẢN LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (LƯƠNG HẤP DẪN)

05/03/2020 03:26, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 05/03/2020 — 29/04/2020

Mức lương: 24.000.000 — 28.000.000

Số lượng: 1


[Agency Assist - DN mới KZN 03] 

TUYỂN DỤNG

QUẢN LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (LƯƠNG HẤP DẪN)

THU NHẬP: 1.000$ - 1.200$/ Tháng (Tùy theo kinh nghiệm và năng lực)

CÔNG VIỆC:
- Quản lý các công việc nội bộ của Công ty (tổng vụ)
- Biên, phiên dịch tiếng Nhật theo yêu cầu công việc.
- Các công việc khác theo phân công của TGĐ.

YÊU CẦU:
- Nữ dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt;
- Tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Tiếng Nhật thông thạo (Tương đương N2).

LIÊN HỆ: MR THỌ - 0917 716 890; EMAIL: tho.lp@kizuna.vn