Tin tức - Sự kiện

Is the 5000m2 factory suitable for SMEs?

Recently, Vietnam has many development advantages when the wave of foreign investment becomes strong. Most investors are small and medium enterprises. And according to the market trend, ready-built factories for rent are becoming the optimal choice for businesses with diverse scales. However, whether the 5000m2 factory is suitable for small and medium enterprises (SMEs).

1 / Is 5000m2 factory suitable for SMEs?

In fact, to meet the diverse needs of customers, industrial real estate investors have also built workshops for rent with diverse areas. And choosing the right factory size for your business model is very important in avoiding waste and cost savings. According to the survey, in the rental factories, the area of small and medium sized workshops for rent is about 1000 - 5000m2 very popular. And according to the experience of many investors, the 5000m2 factory area is quite suitable for the production scale of SMEs. Not only that, this factory model not only helps businesses save time but also minimizes costs for businesses.

2 / Benefits of SMEs when renting a factory of 5000m2


Area suitable to the production scale


For businesses, choosing the right size of factory is a very important factor. This avoids wasting of rented area and investment costs for workshops. For SMEs with limited capital, this step becomes even more important. Depending on the goods produced, the number of workers of SME businesses will vary. However, in general the number of workers will range from 100 - under 300 workers. With such workers, accompanied by machinery and other ancillary works, the 5000m2 factory is an appropriate choice


Factory rental costs are in line with capital flows of SMEs


Usually, SMEs are enterprises with limited capital and not easy to mobilize. Therefore, when conducting investment abroad, these enterprises must be careful. If right from the first steps, enterprises have spent large capital to invest, then if there is a loss or risk, it will be difficult for enterprises to recover. Therefore, the cost of renting a 5000m2 factory at the beginning will be suitable with the capital flow of these businesses. 5000m2 factory is a medium-sized factory, not too large, so that SMEs can make the most of it to produce. This helps businesses save some costs and have the opportunity to promote investment.
If you are looking for a 500m2 factory, then Kizuna is a suitable suggestion. Kizuna has the support of many foreign businesses such as Japan, Korea, Europe. Not only that, Kizuna has brought a lot of suitable choices for businesses. 500m2 factory, 1000m2 factory and especially 5,000m2 to 10,000m2 factory, Kizuna can meet it.


Thus, for SMEs, renting a 5000m2 factory is an appropriate solution to reality. However, in order to bring into full play the potential and advantages in the investment process at the initial stage, the selection of a reputable factory supplier is very important. And to solve this problem, the service workshop in Long An in Kizuna is a suitable solution.

Bài viết liên quan

04/18/2019, TIN TỨC
Hội thảo nhân sự cho...
Nhằm nâng cao nhận thức cho các quản lý cấp cao và cấp trung của các DN Nhật Bản tại Việt Nam về vấn đề Chiến...
04/18/2019, TIN TỨC
Đối thoại DN Nhật...
Vào ngày 30/10 vừa qua, Tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp mặt, đối thoại với DN Nhật Bản đang hoạt động sản...
10/08/2018, TIN TỨC
Team Building 2018 chung...
Trong tháng 9 vừa qua, Kizuna đã tổ chức hoạt động Team building chung cho các DN đang hoạt động tại Khu nhà xưởng...
02/28/2019, TIN TỨC
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
04/09/2018, TIN TỨC
Giấy chứng nhận cơ...
Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 hiệu lực từ ngày 01/07/2011 và các Nghị định, Thông tư liên...
03/20/2019, TIN TỨC
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
09/06/2018, TIN TỨC
Chia tay và hẹn gặp...
SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu...
09/02/2020, TIN TỨC
Semitec Electronics Việt...
Vào ngày 13/8/2018, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “DN Long An hội nhập và phát...
09/15/2020, TIN TỨC
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
02/28/2018, TIN TỨC
Giấy chứng nhận...
Đối với những DN nước ngoài lần đầu tiên đầu tư tại Việt Nam ắt hẳn không tránh khỏi những bỡ ngỡ với các...