Tin tức - Sự kiện

Mang vốn FDI trở lại Việt Nam

 

Việc khôi phục các chính sách thị thực như trước Covid-19 sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.