Tin tức - Sự kiện

KIZUNA TỔ CHỨC BUỔI HỘI THẢO VỚI CHỦ ĐỀ “TỐI ƯU HOÁ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC THỜI HẬU COVID-19” CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP NỘI KHU.

Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra những tác động lớn đến nền kinh tế mà còn làm thay đổi cách nhìn của doanh nghiệp đối với nguồn lực tài chính, nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực con người. Nguồn lực con người là yếu tố quan trọng trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi ra khỏi “tâm bão” Covid-19. Có thể nói, nguồn lực này đang bị tổn thương rất nhiều và đặt ra những thách thức lớn cho doanh nghiệp. Đó là thách thức về sự đứt gãy và thiếu hụt lao động nghiêm trọng tại các doanh nghiệp do sự dịch chuyển lao động từ thành phố về nông thôn bởi đại dịch Covid-19. Sự thiếu hụt này dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp phải đẩy mạnh tuyển dụng để khôi phục sản xuất kinh doanh, phát sinh nhiều chi phí liên quan đến tuyển dụng, đào tạo cho nhân lực mới, mất thêm thời gian cho việc tăng chất lượng, sự lành nghề của lực lượng lao động, việc xây dựng quan hệ lao động, văn hóa doanh nghiệp.