Thông tin thị trường

1/ Mã dịch vụ: HT-02

2/ Mục đích: Cung cấp Thông tin Thị trường, Xu hướng kinh doanh, báo cáo thị trường các ngành liên quan đến nhóm khách hàng mục tiêu của KIZUNA : Ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ, ngành F&B, Ngành Thời trang, Ngành bao bì-tem nhãn, khác…thông qua các kênh truyền thông chính thức của Kizuna bao gồm website, facebook, newsletter. 

Thông tin thị trường
3/ Chi tiết:

Cung cấp thông tin và cập nhật về tình hình thị trường: xu hướng thị trường, báo cáo thị trường, ...vv liên quan đến các ngành công nghiệp chính tại KIZUNA (gia công kim loại, điện tử, F & B, ..).