Thông tin thị trường

Thông tin thị trường

Mã dịch vụ: HT-02

Thông tin về hạ tầng

Thông tin về hạ tầng

Mã dịch vụ: HT-03

Thông tin pháp lý

Thông tin pháp lý

Mã dịch vụ: HT-04

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Mã dịch vụ: HT-07

Thông tin cộng đồng doanh nghiệp tại KIZUNA

1/ Mã dịch vụ: HT-05

2/ Mục đích: Cung cấp Thông tin về cộng đồng doanh nghiệp trong khu nhà xưởng dịch vụ Kizuna, các thông tin ưu đãi, các hoạt động gắn kết hỗ trợ giữa các DN,... thông qua kênh truyền thông chính thức của Kizuna bao gồm website, facebook, newsletter.

Thông tin cộng đồng doanh nghiệp tại KIZUNA
3/ Chi tiết:

Cung cấp Thông tin về cộng đồng doanh nghiệp trong khu nhà xưởng dịch vụ KIZUNA (bao gồm các hoạt động & sự kiện cộng đồng)