Thi công, bảo trì, sửa chữa liên quan đến nhà xưởng

1/ Mã dịch vụ: BT-1

2/ Mục đích: Thi công, bảo trì, sửa chữa liên quan đến nhà xưởng

Thi công, bảo trì, sửa chữa liên quan đến nhà xưởng
3/ Chi tiết:

'-Nâng công suất điện
-Khôi phục hiện trạng nhà xưởng
-Thi công thêm công trình cho KH (đường dây điện, hàng rào, đường nước…)
-Sửa chữa, bảo trì các thiết bị trong nhà xưởng (bóng đèn, vòi nước, … )