09/06/2018 14:00, Tin tức - Sự kiện

Chia tay và hẹn gặp lại – Công ty TNHH MTV SEAPAC VN

SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam và cũng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của KIZUNA từ năm 2015. Sau 3 năm hoạt động tại Khu nhà xưởng Dịch vụ KIZUNA1, công ty SEAPAC đã phát triển và đạt được thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô nhà xưởng lên gấp 3 lần.

Tháng 9/2018, Công ty SEAPAC đã chuyển đến địa điểm khác phù hợp hơn với quy mô và khả năng đầu tư của DN. KIZUNA buồn vì chia tay SEAPAC, nhưng mặt khác cũng rất vui khi đã góp phần vào sự thành công của họ. Đây cũng là động lực to lớn giúp KIZUNA tiếp tục nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm trong tương lai. Chúc công ty SEAPAC tiếp tục hoạt động thuận lợi tại môi trường mới. KIZUNA sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng DN và mong đợi sự hợp tác với SEAPAC một lần nữa tại Khu nhà xưởng mới với quy mô lớn hơn và phù hợp hơn với sự phát triển của DN.

KIZUNA tự hào là nhà tiên phong về giải pháp Nhà xưởng Dịch vụ trong lĩnh vực Nhà xưởng xây sẵn cho thuê tại Việt Nam. KIZUNA tạo nền tảng đầu tư, phát triển vững chắc và môi trường sản xuất hiệu quả cho các DN sản xuất Ngành công nghiệp hỗ trợ và được nhiều DN Nhật Bản, Hàn Quốc lựa chọn.

By Marketing Department – Kizuna JV Corporation

Related

06/24/2019, News
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
07/26/2017, News
Solutions for environmental...
Although the paper production industry in general and paper package production industry in particular is considered very potential with...
07/22/2017, News
Useful information for...
With powerful Industrialization and Modernization, mechanical industry plays a very important role and has a great influence on the overall...
04/24/2017, News
How does waste from...
To meet the increasing demand of using electronic equipment, domestic and foreign enterprises have been actively investing in building a lot of...
02/10/2015, News
[Kizuna] Contract signing...
On 27 Jan 2015, at the business center of Kizuna JV Corporation, the Workshop Lease Contract on factory for rent D1 with the area of 1,760m2 at...
05/08/2018, News
Kouyo Co., Ltd. installed...
Recently, Kouyo Co., Ltd., a Japanese investor in Kizuna Serviced Factory, has installed a new machine for its factory. Founded in February 2016 by...
03/28/2018, News
NIBE Group established...
NIBE Group is a global group in Sweden that contributes to a smaller carbon footprint and better utilization of energy. It has a market presence on...
03/20/2018, News
Party honoring women of...
On March 8th, 2018, Semitec Electronics Vietnam Co., Ltd. held the Women’s Day with many interesting activities. To honor the beautiful ladies...
03/05/2018, News
Sourcing fair for...
In order to create favorable conditions for manufacturing and supporting industries to approach domestic and foreign partners to expand production,...
09/08/2017, News
Lễ khánh thành Công ty...
On September 08, 2017, Marigold Global Resources Co., Ltd. was officially inaugurated and put into operation its first essential oil factory at...