KIZUNA 3 EXPANSION - READY SERVICED FACTORY

KIZUNA 3 EXPANSION - READY SERVICED FACTORY

Established in:

08/2017

Infrastructure:

Đầy đủ & sẵn sàng

Total area of land:

13ha

Total area of workshop:

50,000m2

Factories:

65

Power supply:

2 nguồn điện (3 Pha EVN)

Min area:

336m2

Water supply:

Bởi Công ty Cấp nước Hà Lan

Floor loading:

2 tấn/m2

T:+84 272 371 6789

Map