[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Apply

[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)
[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)

Apply

[KIZUNA TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN VÊ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN VÊ SINH CÔNG NGHIỆP

Apply

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO

Apply

[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Apply

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer
[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer

Apply

[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY
[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY

Apply

[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Apply

[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Apply

[SOMANG – TUYỂN DỤNG] 60 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC

Apply

[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]
[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]

Apply

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF
[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF

Apply

[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER
[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER

Apply

[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Apply

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Apply

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Apply

[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH
[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Apply

[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Apply

[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ

Apply

[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT
[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT

Apply

[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Apply

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Apply

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Apply

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Apply

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Apply

[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF
[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG
[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN

Apply

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN QC
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN QC

Apply

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG

Apply

[CAM] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[CAM] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Apply

[AIRSPEED] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[AIRSPEED] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Apply

[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Apply

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ

Apply

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG

Apply

[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - TRƯỞNG PHÒNG
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - TRƯỞNG PHÒNG

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN THỦ KHO
[NPF] NHÂN VIÊN THỦ KHO

Apply

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ

Apply

[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ
[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MARIGOLD] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MARIGOLD] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE

Apply

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Apply

[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MAMAEDEN DOOR] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN DOOR] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT LẮP RÁP CỬA
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT LẮP RÁP CỬA

Apply

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN

Apply

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Apply

[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.
[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER
[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER

Apply

[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY
[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY

Apply

[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Apply

[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ
[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ

Apply

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Apply

[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ
[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG
[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG

Apply

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[AIRSPEED] PLANNING STAFF
[AIRSPEED] PLANNING STAFF

Apply

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ

Apply

[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MINAMIDA] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT/ QA
[MINAMIDA] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT/ QA

Apply

[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Apply

[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Apply

[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH
[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH

Apply

[BARO] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG ANH/ HÀN
[BARO] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG ANH/ HÀN

Apply

[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật
[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật

Apply

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Apply

[BOOM TRIMS] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] TẠP VỤ

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC

Apply

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KOBAYASHI] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[KOBAYASHI] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Apply

[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ
[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ

Apply

[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI
[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI

Apply

[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHAN VIEN KY THUAT
[NPF] NHAN VIEN KY THUAT

Apply

[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] THỦ KHO
[NPF] THỦ KHO

Apply

[SO BELGIUM] GENERAL ACCOUNTANT
[SO BELGIUM] GENERAL ACCOUNTANT

Apply

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2
[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2

Apply

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING

Apply

[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Apply

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO
[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO

Apply

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA

Apply

[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG
[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG

Apply

[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Apply

[WAH SING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT
[WAH SING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT

Apply

[WAH SING] NHÂN VIÊN ĐIỆN
[WAH SING] NHÂN VIÊN ĐIỆN

Apply

[BOOM TRIMS] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] TẠP VỤ

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Apply

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Apply

[UNION GOSEI] Tuyển 5 KỸ SƯ NỮ, 2 KỸ SƯ NAM làm việc tại Nhật
[UNION GOSEI] Tuyển 5 KỸ SƯ NỮ, 2 KỸ SƯ NAM làm việc tại Nhật

Apply

[SANEI] tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANEI] tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ

Apply

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Apply

[GO GO] QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ PHÂN XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[EMUDEN] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG]02 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG]02 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
[KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẮP RÁP VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẮP RÁP VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Apply

KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Apply

[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Apply

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Apply

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Apply

[ITS] KẾ TOÁN KHO
[ITS] KẾ TOÁN KHO

Apply

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Apply

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Apply

[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Apply

[ESSILOR] NHÂN VIÊN KHO
[ESSILOR] NHÂN VIÊN KHO

Apply

[KASH FINE FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN SALES
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN SALES

Apply

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN LỄ TÂN - LÀM VIỆC QUẬN 7
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN LỄ TÂN - LÀM VIỆC QUẬN 7

Apply

[MAXCRETE] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[MAXCRETE] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Apply

[EMUDEN] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[EMUDEN] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[TOYOSHIMA - TUYỂN DỤNG] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU -KIỂM HÀNG
[TOYOSHIMA - TUYỂN DỤNG] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU -KIỂM HÀNG

Apply

[SEMITEC] 02 NỮ NHÂN VIÊN QC
[SEMITEC] 02 NỮ NHÂN VIÊN QC

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[DONATA] TẠP VỤ/ VỆ SINH
[DONATA] TẠP VỤ/ VỆ SINH

Apply

[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN MAY DA CÓ TAY NGHỀ
[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN MAY DA CÓ TAY NGHỀ

Apply

[AMPHENOL - A GLOBAL COMPANY – KZN3 expansion] We are hiring: 01 Interpreter & Administration Specialist (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL - A GLOBAL COMPANY – KZN3 expansion] We are hiring: 01 Interpreter & Administration Specialist (Mandarin - Vietnamese)

Apply

[WAHSING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[WAHSING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Apply

[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG
[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Apply

[MIYOUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MIYOUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ

Apply

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Apply

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Apply

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Apply

[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ
[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ

Apply

[GOLDEN GATE] 5 NHÂN VIÊN MAY DA BÒ - yêu cầu biết may da
[GOLDEN GATE] 5 NHÂN VIÊN MAY DA BÒ - yêu cầu biết may da

Apply

[ITS LONG AN - TUYỂN DỤNG] 02 Nhân Viên Kỹ Thuật IT
[ITS LONG AN - TUYỂN DỤNG] 02 Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Apply

[MiYoung Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[MiYoung Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CAD
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CAD

Apply

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] 01 HR & Admin Supervisor (LƯƠNG HẤP DẪN)
[IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] 01 HR & Admin Supervisor (LƯƠNG HẤP DẪN)

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Apply

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Apply

[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[STARLILY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN MAY
[STARLILY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN MAY

Apply

[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[WAH SING VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT; 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[WAH SING VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT; 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Apply

[MIYOUNG – CẦN TUYỂN] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN
[MIYOUNG – CẦN TUYỂN] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN

Apply

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[GO GO] NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM ĐỨNG MÁY
[GO GO] NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM ĐỨNG MÁY

Apply

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ TẾT
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ TẾT

Apply

[CAM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CAM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] THỦ KHO
[LEE&KIM] THỦ KHO

Apply

[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuấ tNước Ép] TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp
[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuấ tNước Ép] TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp

Apply

[WAH SING – DOANH NGHIỆP MỚI TẠI KZN3] TUYỂN DỤNG: 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[WAH SING – DOANH NGHIỆP MỚI TẠI KZN3] TUYỂN DỤNG: 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Apply

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Apply

[DONATA] 05 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] 05 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuất Nước Ép] TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuất Nước Ép] TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[WORLD PACK VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[WORLD PACK VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 03 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 03 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Apply

[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)
[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên chuỗi cung ứng (Supply chain staff)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên chuỗi cung ứng (Supply chain staff)

Apply

[KASH FINE FOOD – DOANH NGHIỆP MỚI] CẦN TUYỂN: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – DOANH NGHIỆP MỚI] CẦN TUYỂN: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EMUDEN] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT
[EMUDEN] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Apply

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 2 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT - LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 2 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT - LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Apply

[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN

Apply

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN

Apply

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] 2 NAM NHÂN VIÊN THỦ KHO/ PHỤ KHO
[NPF] 2 NAM NHÂN VIÊN THỦ KHO/ PHỤ KHO

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

Apply

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Apply

[SEMITEC] NAM NHÂN VIÊN KHO
[SEMITEC] NAM NHÂN VIÊN KHO

Apply

[VNSEOUL] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[VNSEOUL] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Apply

[OXEYNS] NAM CÔNG NHÂN XƯỞNG
[OXEYNS] NAM CÔNG NHÂN XƯỞNG

Apply

[RICOH] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY kiêm THỦ KHO

Apply

[WAH SING VIỆT NAM – KZN3 - CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:
[WAH SING VIỆT NAM – KZN3 - CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:

Apply

[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03] TUYỂN DỤNG: ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP & NV PHỤC VỤ
[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03] TUYỂN DỤNG: ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP & NV PHỤC VỤ

Apply

[FARM STORY - CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT TRÁI CÂY & RAU CỦ SẤY] TUYỂN DỤNG: NAM, NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT TRÁI CÂY & RAU CỦ SẤY] TUYỂN DỤNG: NAM, NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ECCOMORNING] NAM NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] NAM NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Apply

[DONATA] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[DONATA] LOGISCTICS STAFF
[DONATA] LOGISCTICS STAFF

Apply

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] GIÁM SÁT KHO
[AIRSPEED] GIÁM SÁT KHO

Apply

[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[LEUCO VN - RECRUITMENT] 01 OPERATION MANAGER
[LEUCO VN - RECRUITMENT] 01 OPERATION MANAGER

Apply

[SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Apply

[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT
[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT

Apply

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Apply

[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Apply

[SANGSHIN] KẾ TOÁN TRƯỞNG
[SANGSHIN] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Apply

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên vận hành máy
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên vận hành máy

Apply

[BARO VINA - NGÀNH NGHỀ: Sản xuất nước ép] TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ
[BARO VINA - NGÀNH NGHỀ: Sản xuất nước ép] TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 3 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 3 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Apply

[GO GO] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY
[GO GO] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[SEMITEC] NAM BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NAM BẢO TRÌ ĐIỆN

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Apply

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING

Apply

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Apply

[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT
[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT

Apply

[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[HFIELD] KẾ TOÁN TRƯỞNG
[HFIELD] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Apply

[HFIELD] TRỢ LÝ KINH DOANH
[HFIELD] TRỢ LÝ KINH DOANH

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Apply

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[ KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ
[ KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ

Apply

[WAH SING VIỆT NAM – CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT: 7 – 10 triệu đồng
[WAH SING VIỆT NAM – CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT: 7 – 10 triệu đồng

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ÉP VÀ BỘT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ÉP VÀ BỘT

Apply

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Apply

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[DAEHAN - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03]
[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03]

Apply

[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] GIÁM ĐỐC KINH DOANH
[SANKEN] GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[LEE*KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE*KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[LINEPLUS VINA -TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15TR - 25TR)
[LINEPLUS VINA -TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15TR - 25TR)

Apply

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT
[ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT

Apply

[BIBUS VN - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ BẢO TRÌ
[BIBUS VN - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ BẢO TRÌ

Apply

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Apply

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SO BELGIUM] NHAN VIÊN KẾ TOÁN
[SO BELGIUM] NHAN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[ITL] CÔNG NHÂN
[ITL] CÔNG NHÂN

Apply

[ITL] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
[ITL] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[Công Ty TNHH AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[Công Ty TNHH AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 70 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 70 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (7tr - 8.1tr)
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (7tr - 8.1tr)

Apply

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 4 NAM, 6 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 4 NAM, 6 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MAXCRETE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MAXCRETE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[EMUDEN] KẾ TOÁN KHO
[EMUDEN] KẾ TOÁN KHO

Apply

[CAM INTERNATIONAL] 15 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CAM INTERNATIONAL] 15 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH

Apply

[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 02 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 02 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANEI - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[SANEI - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Apply

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EE PACK] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY VÀ BẢO TRÌ
[EE PACK] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY VÀ BẢO TRÌ

Apply

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EMUDEN] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
[EMUDEN] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Apply

[WOOJUNG FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WOOJUNG FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[SANKEN] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Apply

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO

Apply

[GOLDEN GATE] QUẢN LÝ CHẤY LƯỢNG BIẾT TIẾNG HÀN
[GOLDEN GATE] QUẢN LÝ CHẤY LƯỢNG BIẾT TIẾNG HÀN

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO
[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Apply

[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Apply

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Apply

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING
[AIRSPEED] PURCHASING

Apply

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN VẬN HANH MÁY CNC
[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN VẬN HANH MÁY CNC

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Apply

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Apply

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP TRÌNH PLC

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EXEL PLASTECH - RECRUITMENT] SALES ASSISTANT (8M - 10M/month)
[EXEL PLASTECH - RECRUITMENT] SALES ASSISTANT (8M - 10M/month)

Apply

[TOYOSHIMA - CẦN TUYỂN] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU - KIỂM HÀNG
[TOYOSHIMA - CẦN TUYỂN] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU - KIỂM HÀNG

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Apply

[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIÊNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIÊNG NHẬT

Apply

[OHKUBO] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[OHKUBO] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[OHKUBO] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[OHKUBO] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Apply

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO

Apply

[MIYOUNG COSMETIC - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[MIYOUNG COSMETIC - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Apply

[HFIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[HFIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN KINH DOANH + NHÂN VIÊN MÁY MÀI
[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN KINH DOANH + NHÂN VIÊN MÁY MÀI

Apply

[SANEI] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[SANEI] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Apply

[SOMANG VINA - Ngành nghề: MAY MẶC] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[SOMANG VINA - Ngành nghề: MAY MẶC] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[YUMOTO VIET NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KIỂM TRA
[YUMOTO VIET NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KIỂM TRA

Apply

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ THUẬT VIÊN
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ THUẬT VIÊN

Apply

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN
[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Apply

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC

Apply

[VNSEOUL] TRỢ LÝ SẢN XUẤT
[VNSEOUL] TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[MAY MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (Thông & phiên dịch cho Chủ Quản)
[MAY MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG (Thông & phiên dịch cho Chủ Quản)

Apply

[MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (CẦU NỐI NHẬT- VIỆT) TIẾNG NHẬT
[MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (CẦU NỐI NHẬT- VIỆT) TIẾNG NHẬT

Apply

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA/QC; Nhân viên điện; Quản lý sản xuất
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA/QC; Nhân viên điện; Quản lý sản xuất

Apply

[MARUYOSHI - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Apply

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Apply

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Apply

[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Apply

[WAHSING] CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ DỆT, IN
[WAHSING] CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ DỆT, IN

Apply

[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG
[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Apply

[TIẾN PHÁT] CÔNG NHÂN + NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[TIẾN PHÁT] CÔNG NHÂN + NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Apply

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG + XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG + XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Apply

[Agency Assist - DN mới KZN 03] TUYỂN DỤNG - QUẢN LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (LƯƠNG HẤP DẪN)
[Agency Assist - DN mới KZN 03] TUYỂN DỤNG - QUẢN LÝ KIÊM PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (LƯƠNG HẤP DẪN)

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Apply

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Apply

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[BACKER] KỸ SƯ GIÁM SÁT + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[BACKER] KỸ SƯ GIÁM SÁT + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Apply

[DAEHAN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[BARO] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Apply

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Apply

[DAGEONG - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM (200 người) & Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị (01 người nam)
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM (200 người) & Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị (01 người nam)

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 TRỢ LÝ SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Apply

[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ KHO
[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ KHO

Apply

[AONE TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN
[AONE TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Apply

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN CNC
[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN CNC

Apply

[DONATA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DONATA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[SANKEN] NHÂN VIÊN THI CÔNG SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 04 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 04 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Apply

[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Apply

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO

Apply

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 100 Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM & 01 Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 100 Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM & 01 Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN VỆ SINH/ TẠP VỤ
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN VỆ SINH/ TẠP VỤ

Apply

[MIYOUNG - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên Phụ kho kiêm Tài xế giao hàng
[MIYOUNG - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên Phụ kho kiêm Tài xế giao hàng

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Apply

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG]10 công nhân sản xuất
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG]10 công nhân sản xuất

Apply

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC

Apply

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Apply

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Apply

[ITS - Tuyển Dụng] NV Kỹ Thuật IT
[ITS - Tuyển Dụng] NV Kỹ Thuật IT

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN (BIẾT VỀ ĐIỆN LẠNH)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN (BIẾT VỀ ĐIỆN LẠNH)

Apply

[SANGSHIN] 20 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] 20 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:
[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG YÊU CẦU BIẾT TIẾNG NHẬT
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG YÊU CẦU BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG

Apply

[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Apply

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SẢN XUẤT + LẬP KẾ HOẠCH
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SẢN XUẤT + LẬP KẾ HOẠCH

Apply

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG-XUẤT HÀNG
[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG-XUẤT HÀNG

Apply

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Apply

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - 6 THÁNG
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - 6 THÁNG

Apply

[KOBAYASHI-TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ
[KOBAYASHI-TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

Apply

[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & 02 QUẢN LÝ KHO
[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & 02 QUẢN LÝ KHO

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT - NGƯỜI HÀN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT - NGƯỜI HÀN

Apply

[SEMITEC[ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC[ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ
[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Apply

NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE
NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ WEBSITE

Apply

TRỢ LÝ KINH DOANH
TRỢ LÝ KINH DOANH

Apply

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG

Apply

[CÔNG TY TNHH MTV NPF - NGÀNH NGHỀ: F&B] TUYỂN DỤNG: 01 THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[CÔNG TY TNHH MTV NPF - NGÀNH NGHỀ: F&B] TUYỂN DỤNG: 01 THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Apply

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN
[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Apply

[NARITAGIKEN - TUYỂN DỤNG] 01 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM
[NARITAGIKEN - TUYỂN DỤNG] 01 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KHO VẬN & NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KHO VẬN & NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Apply

[TIẾN PHÁT] NHÂN VIÊN QC
[TIẾN PHÁT] NHÂN VIÊN QC

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Apply

[CJ] NHÂN VIÊN LÀM BÁNH
[CJ] NHÂN VIÊN LÀM BÁNH

Apply

[TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 05 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 05 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[ACTIVE] NAM NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, ĐÓNG GÓI
[ACTIVE] NAM NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, ĐÓNG GÓI

Apply

[ESSILOR] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Apply

[BJD] NHÂN VIÊN THỜI VỤ - SẢN XUẤT BÁNH
[BJD] NHÂN VIÊN THỜI VỤ - SẢN XUẤT BÁNH

Apply

[ESSILOR] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[ESSILOR] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Apply

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NV BẢO TRÌ & 01 NV CHUỖI CUNG ỨNG
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NV BẢO TRÌ & 01 NV CHUỖI CUNG ỨNG

Apply

[MIYOUNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[MIYOUNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Apply

[ESSILOR] NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Làm việc tại Quận 7
[SANKEN] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Làm việc tại Quận 7

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN TIẾNG ANH
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN TIẾNG ANH

Apply

[FEEL ENGINEERING VINA - NGÀNH NGHỀ: CƠ KHÍ] TUYỂN DỤNG: 02 KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING VINA - NGÀNH NGHỀ: CƠ KHÍ] TUYỂN DỤNG: 02 KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[CÔNG TY ITL VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU
[CÔNG TY ITL VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

Apply

[MISOYA VIỆT NAM - CẦN TUYỂN] 01 NAM/NỮ THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[MISOYA VIỆT NAM - CẦN TUYỂN] 01 NAM/NỮ THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN NAM SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN NAM SẢN XUẤT BÁNH

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN NỮ KHO VẬN
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN NỮ KHO VẬN

Apply

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Apply

[MAXCRETE] NHÂN VIÊN LÁI XE
[MAXCRETE] NHÂN VIÊN LÁI XE

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN

Apply

[SOMANG VINA - TUYỂN DỤNG] 5 CÔNG NHÂN MAY, CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI, CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[SOMANG VINA - TUYỂN DỤNG] 5 CÔNG NHÂN MAY, CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI, CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Apply

[H-FIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (4 NAM + 1 NỮ)
[H-FIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (4 NAM + 1 NỮ)

Apply

[CJ - Recruitment] HRGA Supervisor
[CJ - Recruitment] HRGA Supervisor

Apply

[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant
[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KHO VẬN (1 nam & 1 nữ)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KHO VẬN (1 nam & 1 nữ)

Apply

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA & Nhân viên bán hàng quốc tế
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA & Nhân viên bán hàng quốc tế

Apply

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ

Apply

[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN NỘI THẤT
[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN NỘI THẤT

Apply

[DONATA] COMPLIANCE OFFICER
[DONATA] COMPLIANCE OFFICER

Apply

[DONATA] CÔNG NHÂN MAY
[DONATA] CÔNG NHÂN MAY

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN NAM SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN NAM SẢN XUẤT BÁNH

Apply

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ

Apply

[FEEL ENGINEERING - TUYỂN DỤNG] 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG BIẾT LÁI ÔTÔ (B2)
[FEEL ENGINEERING - TUYỂN DỤNG] 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG BIẾT LÁI ÔTÔ (B2)

Apply

[SANKEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[SANKEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KHO VẬN (Nam)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KHO VẬN (Nam)

Apply

[GO GO] NŨ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] NŨ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN CO2 + NHÂN VIÊN MÁY CHẤN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN CO2 + NHÂN VIÊN MÁY CHẤN

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD 2D,3D
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD 2D,3D

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÁI XE NÂNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÁI XE NÂNG

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN LẮP RÁP CỦA
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN LẮP RÁP CỦA

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, TỒN KHO
[ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, TỒN KHO

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 05 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 05 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Apply

[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant
[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant

Apply

[Công ty TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC (NV quản lý chất lượng)
[Công ty TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC (NV quản lý chất lượng)

Apply

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC

Apply

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Apply

[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC
[AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN ( 1 nam)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN ( 1 nam)

Apply

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Apply

[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Long An - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO
[Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Long An - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Apply

[CÔNG TY TNHH MTV PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 05 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CÔNG TY TNHH MTV PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 05 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[CÔNG TY DONATA - TUYỂN DỤNG] 01 CNC OPERATOR/ 01 KỸ THUẬT VIÊN CNC
[CÔNG TY DONATA - TUYỂN DỤNG] 01 CNC OPERATOR/ 01 KỸ THUẬT VIÊN CNC

Apply

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[CÔNG TY AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[CÔNG TY AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 5 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 5 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH

Apply

[KITAL] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[KITAL] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[ECCOMORNING] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Apply

CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Apply

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY

Apply

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] QC SUPERVISOR
[AIRSPEED] QC SUPERVISOR

Apply

[AIRSPEED] PLANNING TEAM LEADER
[AIRSPEED] PLANNING TEAM LEADER

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỊT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỊT

Apply

[ITL] QA MANAGER
[ITL] QA MANAGER

Apply

[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant
[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant

Apply

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (1 Nam, 4 Nữ)
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (1 Nam, 4 Nữ)

Apply

[CÔNG TY WAH SING VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH THỜI VỤ
[CÔNG TY WAH SING VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH THỜI VỤ

Apply

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 THỢ TIỆN CƠ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 THỢ TIỆN CƠ

Apply

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO
[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO

Apply

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 20 NAM, NỮ CÔNG NHÂN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 20 NAM, NỮ CÔNG NHÂN

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN TẠP VỤ/ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN TẠP VỤ/ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Apply

[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 NV THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 NV THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 04 NAM SẢN XUẤT BÁNH + 01 NAM VỆ SINH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 04 NAM SẢN XUẤT BÁNH + 01 NAM VỆ SINH

Apply

[AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC
[AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC

Apply

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC
[CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN & TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN & TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Apply

[CÔNG TY TNHH MTV SANGSHIN ELECOM - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CÔNG TY TNHH MTV SANGSHIN ELECOM - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01CHUYÊN VIÊN QA/QC
CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01CHUYÊN VIÊN QA/QC

Apply

CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01 CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01 CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Apply

CÔNG TY SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KHO- 01 NAM
CÔNG TY SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KHO- 01 NAM

Apply

CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT- 01 NAM
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT- 01 NAM

Apply

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH

Apply