[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Apply

[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Apply

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO

Apply

[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Apply

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer
[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer

Apply

[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY
[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY

Apply

[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Apply

[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Apply

[SOMANG – TUYỂN DỤNG] 60 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC

Apply

[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]
[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]

Apply

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF
[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF

Apply

[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER
[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER

Apply

[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Apply

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Apply

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Apply

[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH
[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Apply

[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Apply

[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ PHỤ CƠ KHÍ

Apply

[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[COMETECH] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT
[AMPHENOL] 01 HR MANAGER – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT

Apply

[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ + NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Apply

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Apply

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Apply

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Apply

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRI-WALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Apply

[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BAROVINA - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF
[AIRSPEED] LOGISTICS STAFF

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG
[OXEYNS] CÔNG NHÂN XƯỞNG

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN

Apply

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN QC
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN QC

Apply

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG

Apply

[CAM] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[CAM] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Apply

[AIRSPEED] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[AIRSPEED] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Apply

[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Apply

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ

Apply

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG

Apply

[CHANS VINA –  CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Apply

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - TRƯỞNG PHÒNG
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - TRƯỞNG PHÒNG

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN THỦ KHO
[NPF] NHÂN VIÊN THỦ KHO

Apply

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH  & 01 NV KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ

Apply

[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ
[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MARIGOLD] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MARIGOLD] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE

Apply

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Apply

[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Apply

[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MAMAEDEN DOOR] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN DOOR] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT LẮP RÁP CỬA
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT LẮP RÁP CỬA

Apply

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN

Apply

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Apply

[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Apply

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Apply

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.
[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER
[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER

Apply

[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY
[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY

Apply

[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Apply

[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ
[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ

Apply

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Apply

[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ
[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ

Apply

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Apply

[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG
[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG

Apply

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[AIRSPEED] PLANNING STAFF
[AIRSPEED] PLANNING STAFF

Apply

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ

Apply

[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[AIRSPEED] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MINAMIDA] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT/ QA
[MINAMIDA] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT/ QA

Apply

[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Apply

[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Apply

[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Apply

[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH
[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH

Apply

[BARO] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG ANH/ HÀN
[BARO] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ BIẾT TIẾNG ANH/ HÀN

Apply

[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật
[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật

Apply

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Apply

[BOOM TRIMS] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] TẠP VỤ

Apply

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Apply

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC

Apply

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[KOBAYASHI] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[KOBAYASHI] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Apply

[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ
[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ

Apply

[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI
[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI

Apply

[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] NHAN VIEN KY THUAT
[NPF] NHAN VIEN KY THUAT

Apply

[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[NPF] THỦ KHO
[NPF] THỦ KHO

Apply

[SO BELGIUM] GENERAL ACCOUNTANT
[SO BELGIUM] GENERAL ACCOUNTANT

Apply

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Apply

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Apply

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2
[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2

Apply

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Apply

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN

Apply

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Apply

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING

Apply

[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Apply

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Apply

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Apply

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Apply

[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO
[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO

Apply

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA

Apply

[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Apply

[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Apply

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Apply

[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG
[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG

Apply

[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Apply