CJ Foodville cần tuyển 30 Nam - Nữ sản xuất

18/07/2022 09:06, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 18/07/2022 — 31/08/2022

Mức lương: 5.500.000 — 10.000.000

Số lượng: 30