News

Law on customs and online tax payment service training

Law on Customs training course on April 21 and Online Tax Payment Service training course on April 23, 2015 in Tan An city, Long An province.

 

LAW ON CUSTOMS AND ONLINE TAX PAYMENT SERVICE TRAINING

 

In the morning of April 21, 2015, Customs Department of Long An province organized the training course of Law on Customs and relevant legislations for representatives of enterprises located in Long An. On April 23, 2015, Tax Department of Long An province organized the “Online Tax Payment Service” training course for representatives of enterprises.

 

In addition to the participating the training course, Kizuna already arranged two turns of shuttle bus for enterprises in Kizuna Serviced Factory to attend the training course as the invitation of Tax Department and Customs Department of Long An in Tan An city. This is one of free of charge services that KZN is providing to support enterprises in Kizuna Serviced Factory.

 

www.kizuna.vn

Related

10/08/2018, News
Team Building 2018 for...
In September, Kizuna organized a team building for businesses operating in KIZUNA Serviced Factory, with the participation of 5 companies including...
02/28/2019, News
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
04/09/2018, News
Certificate of Food Safety...
Pursuant to the Vietnam’s Food Safety Law No. 55/2010/QH12 entered into force on July 1st, 2011 and the relevant decrees and circulars,...
03/20/2019, News
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
09/06/2018, News
Chia tay và hẹn gặp...
SEAPAC là DN sản xuất sản phẩm phục vụ ngành câu cá cho thị trường Mỹ. Đây là DN Hàn Quốc lần đầu tiên đầu...
09/02/2020, News
Semitec Electronics Vietnam...
On August 13th, 2018, The People’s Committee of Long An Province held a conference on the emulation movement of “Long An integration and...
09/15/2020, News
Nhà xưởng sản xuất...
Khi chọn lựa nhà xưởng sản xuất thì chi phí sẽ được xem là yếu tố "đủ". Vậy thì vị trí nhà xưởng sẽ...
02/28/2018, News
Printing business...
For foreign companies investing in Vietnam for the first time, they must be surprised by the investment procedures as well as the licenses required...