[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ KHO

13/03/2020 06:37, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 13/03/2020 — 30/04/2020

Mức lương: 8.000.000 — 12.000.000

Số lượng: 2


[Wah Sing - TUYỂN DỤNG]

02 QUẢN LÝ KHO

CHẾ ĐỘ:
- Lương: 8.000.000 - 12.000.000
- Trợ cấp cơm trưa.
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

YÊU CẦU:
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về quản lý kho (Nguyên liệu sợi chủ yếu);
- Đạo đức tốt các trách nhiệm trong công việc.
- Có khả năng làm việc nhóm và chủ động trong công việc.

LIÊN HỆ: Mr Nhuận - 079 2975410; Email: Ducnhuan90@gmail.com