KIZUNA 3 拡張 - サービス付きの工場

KIZUNA 3 拡張 - サービス付きの工場

プロジェクト開始時期:

08/2017

インフラ:

Đầy đủ & sẵn sàng

合計エリア面積:

13ha

合計工場面積:

50,000m2

合計区画数:

65

電力供給:

2 nguồn điện (3 Pha EVN)

最低レンタル面積:

336m2

給水:

Bởi Công ty Cấp nước Hà Lan

床の耐荷重:

2 tấn/m2

T:+84 272 371 6789

地図