CÔNG TY TNHH NAKATA MICROTECHOLOGY-TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC

06/01/2022 07:30, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 06/01/2022 — 28/02/2022

Số lượng: 1