CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels - TUYỂN DỤNG: GIÁM SÁT QC

21/07/2022 15:00, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 21/07/2022 — 31/08/2022

Số lượng: 1


CÔNG TY TNHH MTV International

Trimmings & Labels (Việt Nam)

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT TEM NHÃN

TUYỂN DỤNG

GIÁM SÁT QC

CÔNG VIỆC:
- Giám sát và quản lý nhân viên bộ phận trong ca làm việc. Theo dõi kết quả làm việc của nhân viên QC.
- Kiểm tra và duyệt chất lượng nhãn trên chuyền (in-line) theo qui cách yêu cầu, thực hiện việc kiểm tra bằng quan sát và dụng cụ đo. Trao đổi với Giám sát Sản xuất về các điều chỉnh cần thiết
- Duyệt chất lượng nhãn thành phẩm theo qui cách xác nhận, bằng các bước kiểm tra theo yêu cầu.
- Trả nhãn cần gia công lại cho bp SX và ghi Phiếu yêu cầu gia công lại
- Lưu trữ và cập nhật kết quả kiểm tra chất lượng. Kiểm tra, xác nhận các báo cáo và nhật ký của nhân viên bộ phận.
- Đảm bảo dụng cụ đo hoạt động đúng bằng việc tuân thủ qui trình vận hành, hiệu chuẩn và yêu cầu sửa chữa khi cần.
- Đảm bảo công nhân đóng gói đúng, đủ số lượng, theo đúng qui cách yêu cầu.
- Huấn luyện và hướng dẫn cho nhân viên mới; tìm kiếm và bồi dưỡng cho các nhân viên tiềm năng.
- Là tấm gương tốt và đảm bảo tất cả các thành viên bộ phận tuân thủ đầy đủ các qui định về giờ giấc làm việc, an toàn vệ sinh lao động, PCCC và các chính sách, qui định khác của công ty
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao khác bởi Giám sát trực tiếp và Ban Giám đốc
 
CHẾ ĐỘ:
- Thu nhập: thỏa thuận
 
YÊU CẦU:
- Nam nữ trên 22 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại Học
- Nói và viết tiết anh giao tiếp
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự (C Hương) - (SĐT) 0975633240 ; Email:hana.phan@itl-group.com.vn
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng … Kizuna (01)