CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG: [01 NỮ] + [KẾ TOÁN TỔNG HỢP]

05/04/2023 10:25, Nhà đầu tư tuyển dụng


CÔNG TY TNHH ECCOMORNING

NGÀNH NGHỀ: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MỸ PHẨM

TUYỂN DỤNG

[01 NỮ] + [KẾ TOÁN TỔNG HỢP]

CÔNG VIỆC: Thu thập, xử lý, kiểm tra các chứng từ, các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh. Chịu trách nhiệm về số liệu từ chi tiết đến tổng hợp trên sổ sách kế toán. Xây dựng hệ thống kế toán ổn định, đáp ứng chuẩn mực của pháp luật và tiêu chuẩn của Công ty.
 
CHẾ ĐỘ:
- Mức lương: Từ 15.000.000vnđ
- Nhận được mức lương phù hợp năng lực, tăng lương định kì hàng năm;
- Môi trường hòa đồng, chia sẻ;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức;
- Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật;
- Chế độ nghỉ phép năm;
- Chế độ thưởng thưởng cuối năm (căn cứ vào đánh giá cá nhân và tình hình kinh doanh của Công ty);
 
YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính; Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán; Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc; Kỹ năng quản lý thời gian; Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo; Tác phong chuyên nghiệp, cẩn thận, tỉ mỉ; trung thực.
 
CÔNG VIỆC:
- Công việc hàng ngày:
- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi;…
- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN;…
- Theo dõi và quản lý công nợ;
- Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang;
- Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu.
- Theo dõi hàng tồn kho theo từng mã hàng cụ thể, tính giá vốn hàng bán và trị giá hàng tồn kho.
- Sắp xếp chứng từ, giao dịch ngân hàng, quản lý hợp đồng lao động và khách hàng;...
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…);
- Tính lương, bảo hiểm,... cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn;…
- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ;
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.
- Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: kê khai thuế giá trị gia tăng,nộp tiền thuế ; thuế thu nhập cá nhân;...
- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế;...
- Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái.
Công việc hàng năm:
- Nộp đúng hạn thuế môn bài; quyết toán thuế thu nhập cá nhân, báo cáo cho cục thống kê;...
- Thiết lập thang bảng lương, tư vấn mảng nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới;…
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…);
- Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…);
- In ấn sổ sách tài chính cho doanh nghiệp.
Công việc khác:
- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến kế toán khi doanh nghiệp có phát sinh bất thường;
- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế về các quy định mới, tập huấn thuế, giải trình thanh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ khai thuế, số thuế phát sinh,..
- Cập nhật liên tục các chính sách mới, vấn đề khác liên quan đến thuế, lao động, …
- Thực hiện cung cấp toàn bộ dữ liệu, sổ sách, chứng từ,...cho kỳ kiểm toán hàng năm. Tham gia trực tiếp vào kỳ kiểm toán hàng năm của doanh nghiệp.
- Thực hiện các văn bản, công văn gửi cơ quan chức năng khi phát sinh các vấn đề cần hỗ trợ về pháp lý, thuế,...
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự (hoặc tên người phụ trách) - (SĐT) 0975 715 197; Email: ntb.tuyen0309@gmail.com