CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 10 NAM NỮ SẢN XUẤT BÁNH

30/06/2022 13:21, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 30/06/2022 — 31/07/2022

Mức lương: 7.000.000 — 10.000.000

Số lượng: 10