[CÔNG TY BÁNH NGỌT CJ VN - TUYỂN DỤNG] Logistic Officer/ Nhân viên Kho vận

08/12/2020 07:41, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 08/12/2020 — 31/01/2021

Số lượng: 2


[CÔNG TY BÁNH NGỌT CJ VN - TUYỂN DỤNG]

Job Title: Logistic Officer/ Nhân viên Kho vận
To directly report to: Logistic Manager/ SCM Director

Department/ Phòng ban: Logistic Part

 
Principle Accountabilities/ Nhiệm vụ chính:
- Giao nhận hàng hóa cho các cửa hàng đầy đủ và đúng giờ & sắp xếp kho/ Receive goods from supplier, deliver goods to store on time with the right quantity as order; keep the warehouse clean and well-organized
 
Roles & Responsibility / Vai trò & Trách nhiệm:
- Nhận lệnh giao, nhận hàng hóa tại Kho , chia số lượng chuyển cho cửa hàng từ bộ phận Thu mua / Receive/deliver goods at warehouse; separate goods and deliver to stores as Purchase Team’s request.
- Hàng ngày, kiểm tra số lượng giao nhận , tổng hợp phiếu nhập báo cáo cho Trưởng bộ phận./ Check goods in/out quantity daily; summarize data to report and then send to Team manager.
- Phối hợp với bên vận chuyển (CJ Korea Express) để chuyển hàng đầy đủ và đúng thời gian./ Co-operate with delivery partner (CJ Korea Express) to deliver goods with sufficient quantity and on time.
- Sắp xếp kho bãi gọn gàng , kiểm soát số lượng hàng thành phẩm, bán thành phẩm, số lượng hàng tồn kho./ Keep the warehouse clean and well-organized; check real time stock and goods expired date.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận./ Other tasks as Team Manager assignment.
 
SPECIALISED COMPETENCIES/ Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:
- Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên./ Have College/Trade School’s Certificate or above.
- Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí kho, kiểm soát số liệu tồn kho tốt (trên 500 mã hàng)./ 3-year experience in warehouse, good inventory data control (over 500 items)
- Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và quản lý thời gian tốt./ Well communicate in Vietnamese and English, good at time management.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và sắp xếp công việc./ Problem-solving and works arrangement skills.
- Trung thực, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc./ Honesty, responsibility and work enthusiastic.
- Thành thạo MS Office đặc biệt excel, các công cụ tìm kiếm trên Internet./ Good at MS Office and Internet search tools.
- Có thể làm việc dưới áp lực cao. /Work well under pressure
 
QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN:
- Thẻ CJ membership: Discount 40% CGV, Tous Les Jours, CJ Market, sinh nhật, familyday, Teambuilding,....
- Lương KPI, lương tháng 13, Review lương hàng năm.
- Các chương trình đào tạo, xe đưa rước từ HCM đến nơi làm việc.
 
CONTACT/ LIÊN HỆ: Mr Thuận Nguyễn-NV Tuyển dụng – 0388 428 571; Email: thuan.nguyen6@cj.net
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng M4 Kizuna 3.