[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

13/10/2020 07:53, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 13/10/2020 — 30/11/2020

Mức lương: 8.000.000 —

Số lượng: 1


[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG]

01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT 

CHẾ ĐỘ:
- DU LỊCH HÀNG NĂM, QUÀ TẶNG TẾT, TRUNG THU, QUỐC TẾ PHỤ NỮ, THIẾU NH, QUÀ SINH NHẬT,…..
- Thu nhập: LÊN ĐẾN 8,000,000 VNĐ
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Phụ cấp khác: CƠM
 
YÊU CẦU:
- TỐT NGHIỆP THPT
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự: 0931 254 754;
Email: nhan.luu@backerhtv.com
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C1 Kizuna 01