Do nhu cầu mở rộng sản xuất năm 2023, CJ Foodville cần tuyển Nam - Nữ sản xuất

21/10/2022 13:38, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 21/10/2022 — 30/11/2022

Số lượng: 25