[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)
[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)

Áp dụng

[KIZUNA TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[KIZUNA] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH
[KIZUNA] NHÂN VIÊN CÂY XANH

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN VÊ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN VÊ SINH CÔNG NGHIỆP

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT kiêm THỦ KHO

Áp dụng

[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Áp dụng

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[TABUCHI – TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer
[Rooster Beers – Recruitment] 02 Assistant Brewer

Áp dụng

[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY
[GOGO] CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY

Áp dụng

[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[ECOMORNING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DUCKSUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
[PHO SEASON – TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[SOMANG – TUYỂN DỤNG] 60 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] QA QC ENGINEER/ SUPERVISOR/ MANAGER
[BACKER - TUYỂN DỤNG] QA QC ENGINEER/ SUPERVISOR/ MANAGER

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] 15 NHÂN VIÊN MAY MẶC

Áp dụng

[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]
[BOOMTRIMS - RECRUITMENT]

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF
[SO BELGIUM] THỢ PHỤ NẤU BIA/ ASSISTANT BREW STAFF

Áp dụng

[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER
[SO BELGIUM] WAREHOUSE KEEPER

Áp dụng

[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[WON SEAL TECH] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANEI] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ
[LINEPLUS] NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Áp dụng

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS
PHỞ SEASON - TUYỂN DỤNG: 03 NV KẾ TOÁN + 01 NV HCNS

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT + NHÂN VIÊN LÁI XE NÂNG

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH
[ITS] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ KINH DOANH - LÀM VIỆC TẠI NHẬT
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ KINH DOANH - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

Áp dụng

[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CHANS VINA – TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA

Áp dụng

[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL] 01 INTERPRETER (Mandarin - Vietnamese)

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG]: 01 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[LEE&KIM] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM INTERNATIONAL] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Áp dụng

[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THỐNG KÊ

Áp dụng

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 TRƯỞNG NHÓM LẮP MÁY, GIA CÔNG

Áp dụng

[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 01 QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOGO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ
[YUMOTO - TUYỂN DỤNG] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT KIÊM HÀNH CHÍNH TỔNG VỤ

Áp dụng

[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ
[GOLDEN GATE] NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ XE Ô TÔ

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 SALES EXECUTIVE

Áp dụng

[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[REVO CAFE - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN MÁY CHẤN + NHÂN VIÊN HÀN

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NV NỮ TỔNG VỤ - BIẾT TIẾNG ANH & 01 NV KẾ TOÁN

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[CHANS VINA – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & 01 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.
[Misoya - Tuyển dụng] 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CÓ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT.

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER
[ITSWELL] PRODUCTION LINE LEADER

Áp dụng

[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY
[ITSWELL] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY

Áp dụng

[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ
[CAM] NHÂN VIÊN CƠ KHÍ

Áp dụng

[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ
[PHỞ SEASON] PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THỜI VỤ

Áp dụng

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ
[BOOMTRIMS] NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITL - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ THUẬT MÁY, CA TRƯỞNG & 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG
[WON SEAL TECH – TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT & KIỂM HÀNG

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[TRIWALL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] PLANNING STAFF
[AIRSPEED] PLANNING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ
[AIRSPEED] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KỸ SƯ

Áp dụng

[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[MARIGOLD] NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Áp dụng

[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[NARITAGIKEN] TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH
[UNION GOSEI] TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG VỤ, PHIÊN DỊCH

Áp dụng

[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật
[UNION GOSEI] Tuyển 3 KỸ SƯ NỮ làm việc tại Nhật

Áp dụng

[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[BOOM TRIMS] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] TẠP VỤ

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CNC

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[KOBAYASHI] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI
[CHANS VINA] NHÂN VIÊN LÁI XE + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY THỔI TÚI

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] NHAN VIEN KY THUAT
[NPF] NHAN VIEN KY THUAT

Áp dụng

[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2
[NARITAGIKEN] tuyển 2 Thợ hàn Mig, CO2

Áp dụng

[ITS] NHÂN VIÊN IT
[ITS] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING

Áp dụng

[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
[SANKEN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO
[MARUYOSHI] NHÂN VIÊN TRẢI CẮT VÀ PHỤ KHO

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN PHỤ NẤU BIA

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA] QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[AIRSPEED] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG
[AIRSPEED] KỸ SƯ CƠ KHÍ + CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG
[WON SEAL TECH] TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[WAH SING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT
[WAH SING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT

Áp dụng

[WAH SING] NHÂN VIÊN ĐIỆN
[WAH SING] NHÂN VIÊN ĐIỆN

Áp dụng

[BOOM TRIMS] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS] TẠP VỤ

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[PLAIGE - TUYỂN DỤNG] NỮ CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG
[BOOMTRIMS - TUYỂN DỤNG] NỮ TIẾP TÂN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[UNION GOSEI] Tuyển 5 KỸ SƯ NỮ, 2 KỸ SƯ NAM làm việc tại Nhật
[UNION GOSEI] Tuyển 5 KỸ SƯ NỮ, 2 KỸ SƯ NAM làm việc tại Nhật

Áp dụng

[SANEI] tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANEI] tuyển NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)
[DAEHAN INDUSTRY - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TIẾNG ANH (KO YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

Áp dụng

[EMUDEN] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG]02 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG]02 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG & 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẮP RÁP VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẮP RÁP VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Áp dụng

KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
KOUYO VN - CẦN TUYỂN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[ITS] KẾ TOÁN KHO
[ITS] KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Áp dụng

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Áp dụng

[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[ESSILOR] NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Áp dụng

[ESSILOR] NHÂN VIÊN KHO
[ESSILOR] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[KASH FINE FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN SALES
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN SALES

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN LỄ TÂN - LÀM VIỆC QUẬN 7
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN LỄ TÂN - LÀM VIỆC QUẬN 7

Áp dụng

[MAXCRETE] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[MAXCRETE] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[EMUDEN] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[EMUDEN] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[TOYOSHIMA - TUYỂN DỤNG] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU -KIỂM HÀNG
[TOYOSHIMA - TUYỂN DỤNG] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU -KIỂM HÀNG

Áp dụng

[SEMITEC] 02 NỮ NHÂN VIÊN QC
[SEMITEC] 02 NỮ NHÂN VIÊN QC

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN IT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[DONATA] TẠP VỤ/ VỆ SINH
[DONATA] TẠP VỤ/ VỆ SINH

Áp dụng

[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN MAY DA CÓ TAY NGHỀ
[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN MAY DA CÓ TAY NGHỀ

Áp dụng

[AMPHENOL - A GLOBAL COMPANY – KZN3 expansion] We are hiring: 01 Interpreter & Administration Specialist (Mandarin - Vietnamese)
[AMPHENOL - A GLOBAL COMPANY – KZN3 expansion] We are hiring: 01 Interpreter & Administration Specialist (Mandarin - Vietnamese)

Áp dụng

[WAHSING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
[WAHSING] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG
[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Áp dụng

[MIYOUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MIYOUNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG] 02 NAM KỸ SƯ

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Áp dụng

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Áp dụng

[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ
[GOLDEN GATE] 100 NHÂN VIÊN GÒ DA BÒ VÀO NẮM TAY CẦM CẦN SỐ

Áp dụng

[GOLDEN GATE] 5 NHÂN VIÊN MAY DA BÒ - yêu cầu biết may da
[GOLDEN GATE] 5 NHÂN VIÊN MAY DA BÒ - yêu cầu biết may da

Áp dụng

[ITS LONG AN - TUYỂN DỤNG] 02 Nhân Viên Kỹ Thuật IT
[ITS LONG AN - TUYỂN DỤNG] 02 Nhân Viên Kỹ Thuật IT

Áp dụng

[MiYoung Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[MiYoung Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CAD
[MAY MT - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CAD

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANKEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] 01 HR & Admin Supervisor (LƯƠNG HẤP DẪN)
[IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] 01 HR & Admin Supervisor (LƯƠNG HẤP DẪN)

Áp dụng

[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHỞ SEASON] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 01 NỮ TẠP VỤ

Áp dụng

[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT
[SOMANG VINA - TUYỂN GẤP] TỔ TRƯỞNG TỔ CẮT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[OHKUBO] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[OHKUBO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[STARLILY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN MAY
[STARLILY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN MAY

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[WAH SING VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT; 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[WAH SING VIỆT NAM – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT; 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Áp dụng

[MIYOUNG – CẦN TUYỂN] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN
[MIYOUNG – CẦN TUYỂN] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN

Áp dụng

[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 10 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM ĐỨNG MÁY
[GO GO] NHÂN VIÊN CÓ KINH NGHIỆM ĐỨNG MÁY

Áp dụng

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ TẾT
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ TẾT

Áp dụng

[CAM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CAM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN + NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] THỦ KHO
[LEE&KIM] THỦ KHO

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuấ tNước Ép] TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp
[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuấ tNước Ép] TUYỂN DỤNG: Kế toán tổng hợp

Áp dụng

[WAH SING – DOANH NGHIỆP MỚI TẠI KZN3] TUYỂN DỤNG: 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[WAH SING – DOANH NGHIỆP MỚI TẠI KZN3] TUYỂN DỤNG: 03 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[DONATA] 05 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] 05 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuất Nước Ép] TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA - Sản Xuất Nước Ép] TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[WORLD PACK VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[WORLD PACK VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 03 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 03 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Áp dụng

[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)
[A-FOP - RECRUITMENT] 01 HR SUPERVISOR – ATTRACTIVE SALARY & BENEFIT (up to 20M VND/Month)

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên chuỗi cung ứng (Supply chain staff)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên chuỗi cung ứng (Supply chain staff)

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – DOANH NGHIỆP MỚI] CẦN TUYỂN: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – DOANH NGHIỆP MỚI] CẦN TUYỂN: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EMUDEN] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT
[EMUDEN] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VN - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ
[BOOM TRIMS - THUYỂN DỤNG] TẠP VỤ

Áp dụng

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 2 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT - LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 2 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT - LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – CHI NHÁNH LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[NPF] 2 NAM NHÂN VIÊN THỦ KHO/ PHỤ KHO
[NPF] 2 NAM NHÂN VIÊN THỦ KHO/ PHỤ KHO

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - ĐÀO TẠO

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[VNSEOUL] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[VNSEOUL] NAM CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[OXEYNS] NAM CÔNG NHÂN XƯỞNG
[OXEYNS] NAM CÔNG NHÂN XƯỞNG

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY kiêm THỦ KHO
[RICOH] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY kiêm THỦ KHO

Áp dụng

[WAH SING VIỆT NAM – KZN3 - CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:
[WAH SING VIỆT NAM – KZN3 - CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03] TUYỂN DỤNG: ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP & NV PHỤC VỤ
[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03] TUYỂN DỤNG: ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP & NV PHỤC VỤ

Áp dụng

[FARM STORY - CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT TRÁI CÂY & RAU CỦ SẤY] TUYỂN DỤNG: NAM, NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT TRÁI CÂY & RAU CỦ SẤY] TUYỂN DỤNG: NAM, NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] NAM NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ECCOMORNING] NAM NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[DONATA] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[DONATA] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[DONATA] LOGISCTICS STAFF
[DONATA] LOGISCTICS STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] GIÁM SÁT KHO
[AIRSPEED] GIÁM SÁT KHO

Áp dụng

[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[LEUCO VN - RECRUITMENT] 01 OPERATION MANAGER
[LEUCO VN - RECRUITMENT] 01 OPERATION MANAGER

Áp dụng

[SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT
[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[SANGSHIN] KẾ TOÁN TRƯỞNG
[SANGSHIN] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên vận hành máy
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên vận hành máy

Áp dụng

[BARO VINA - NGÀNH NGHỀ: Sản xuất nước ép] TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ
[BARO VINA - NGÀNH NGHỀ: Sản xuất nước ép] TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 3 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 3 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY
[GO GO] CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[SEMITEC] NAM BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NAM BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG
[SANKEN] THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Áp dụng

[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING
[SANKEN] CHUYÊN VIÊN MARKETING

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT
[BOOM TRIMS - RECRUITMENT] 01 GARMENT MERCHANDISER & 01 SALES EXECUTIVE IN GARMENT

Áp dụng

[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[HFIELD] KẾ TOÁN TRƯỞNG
[HFIELD] KẾ TOÁN TRƯỞNG

Áp dụng

[HFIELD] TRỢ LÝ KINH DOANH
[HFIELD] TRỢ LÝ KINH DOANH

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
[SEMITEC] NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CÓ KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ
[ KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỜI VỤ

Áp dụng

[WAH SING VIỆT NAM – CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT: 7 – 10 triệu đồng
[WAH SING VIỆT NAM – CHUYÊN SẢN XUẤT NHÃN DỆT – TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY DỆT: 7 – 10 triệu đồng

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ÉP VÀ BỘT
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ÉP VÀ BỘT

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[DAEHAN - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03]
[CÔNG TY TNHH TM DV MINH NAM - CĂN TIN TẠI KZN 03]

Áp dụng

[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] GIÁM ĐỐC KINH DOANH
[SANKEN] GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[LEE*KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE*KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[LINEPLUS VINA -TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15TR - 25TR)
[LINEPLUS VINA -TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15TR - 25TR)

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG] 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT
[ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT

Áp dụng

[BIBUS VN - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ BẢO TRÌ
[BIBUS VN - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ BẢO TRÌ

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[VNSEOUL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[VNSEOUL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC
[SEMITEC] NHÂN VIÊN QC

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHAN VIÊN KẾ TOÁN
[SO BELGIUM] NHAN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[ITL] CÔNG NHÂN
[ITL] CÔNG NHÂN

Áp dụng

[ITL] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN
[ITL] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[Công Ty TNHH AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[Công Ty TNHH AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 50 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] QUẢN LÝ VĂN PHÒNG (15tr - 25tr)

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 70 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 70 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (7tr - 8.1tr)
[EBM TECH - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (7tr - 8.1tr)

Áp dụng

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 4 NAM, 6 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 4 NAM, 6 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MAXCRETE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MAXCRETE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EMUDEN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[EMUDEN] KẾ TOÁN KHO
[EMUDEN] KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] 15 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CAM INTERNATIONAL] 15 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH
[SO BELGIUM] NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH

Áp dụng

[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN INDUSTRY VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 02 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 02 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANEI - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG
[SANEI - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[IBS] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY VÀ BẢO TRÌ
[EE PACK] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY VÀ BẢO TRÌ

Áp dụng

[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[ITSWELL] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EMUDEN] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
[EMUDEN] NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Áp dụng

[WOOJUNG FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WOOJUNG FOOD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[SANKEN] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[GOLDEN GATE] QUẢN LÝ CHẤY LƯỢNG BIẾT TIẾNG HÀN
[GOLDEN GATE] QUẢN LÝ CHẤY LƯỢNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO
[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
[SEMITEC] NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Áp dụng

[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
[SEMITEC] CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING
[AIRSPEED] PURCHASING

Áp dụng

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN VẬN HANH MÁY CNC
[FEEL ENGINERRING] NHÂN VIÊN VẬN HANH MÁY CNC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP TRÌNH PLC

Áp dụng

[TOYOSHIMA - CẦN TUYỂN] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU - KIỂM HÀNG
[TOYOSHIMA - CẦN TUYỂN] 50 NHÂN VIÊN MAY MẶC – MAY MẪU - KIỂM HÀNG

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Áp dụng

[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIÊNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIÊNG NHẬT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[OHKUBO] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[OHKUBO] NHÂN VIÊN KINH DOANH
[OHKUBO] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[MIYOUNG COSMETIC - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[MIYOUNG COSMETIC - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NỮ CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[HFIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[HFIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN KINH DOANH + NHÂN VIÊN MÁY MÀI
[CAM INTERNALTIONAL] NHÂN VIÊN KINH DOANH + NHÂN VIÊN MÁY MÀI

Áp dụng

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN
[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC

Áp dụng

[VNSEOUL] TRỢ LÝ SẢN XUẤT
[VNSEOUL] TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[SANGSHIN] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (CẦU NỐI NHẬT- VIỆT) TIẾNG NHẬT
[MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (CẦU NỐI NHẬT- VIỆT) TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Áp dụng

[MARUYOSHI - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN
[MARUYOSHI - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN GIA CÔNG RONG BIỂN

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Áp dụng

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT
[SANEI TECHNOLOGY - TUYỂN DỤNG] 01 PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ/GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QA/QC Engineer/Supervisor)

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO
[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO/ KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[WAHSING] CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ DỆT, IN
[WAHSING] CÔNG NHÂN LÀNH NGHỀ DỆT, IN

Áp dụng

[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG
[WAHSING] NHÂN VIÊN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING] KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT PLC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[BACKER] KỸ SƯ GIÁM SÁT + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
[BACKER] KỸ SƯ GIÁM SÁT + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

[DAEHAN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DAEHAN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BARO] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[BARO] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[RICOH] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GOLDEN GATE] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC] TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[DAGEONG - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM (200 người) & Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị (01 người nam)
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM (200 người) & Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị (01 người nam)

Áp dụng

[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 TRỢ LÝ SẢN XUẤT
[MIYOUNG Cosmetic - TUYỂN DỤNG] 02 TRỢ LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN CNC
[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN CNC

Áp dụng

[DONATA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[DONATA] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EXEL PLASTECH - TUYỂN DỤNG] 04 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[SANKEN] NHÂN VIÊN THI CÔNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[EE PACK] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 04 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 04 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Áp dụng

[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Áp dụng

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 100 Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM & 01 Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 100 Lao động phổ thông sơ chế NHA ĐAM & 01 Nhân viên bảo trì máy móc, thiết bị

Áp dụng

[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SEMITEC] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] NHÂN VIÊN VỆ SINH/ TẠP VỤ
[SANGSHIN] NHÂN VIÊN VỆ SINH/ TẠP VỤ

Áp dụng

[MIYOUNG - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên Phụ kho kiêm Tài xế giao hàng
[MIYOUNG - TUYỂN DỤNG] 01 Nhân viên Phụ kho kiêm Tài xế giao hàng

Áp dụng

[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING - TUYỂN DỤNG] 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT
[GO GO] QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG]10 công nhân sản xuất
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG]10 công nhân sản xuất

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG 01 CÔNG NHÂN THỜI VỤ

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING] NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ
[FEEL ENGINEERING] THỢ TIỆN, HÀN CƠ KHÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[FEEL ENGINEERING] LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[ITS - Tuyển Dụng] NV Kỹ Thuật IT
[ITS - Tuyển Dụng] NV Kỹ Thuật IT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN (BIẾT VỀ ĐIỆN LẠNH)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN (BIẾT VỀ ĐIỆN LẠNH)

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG YÊU CẦU BIẾT TIẾNG NHẬT
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG YÊU CẦU BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Áp dụng

[AIRSPEED] PURCHASING STAFF
[AIRSPEED] PURCHASING STAFF

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[LEE&KIM] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
[LEE&KIM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG

Áp dụng

[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[NPF] THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SẢN XUẤT + LẬP KẾ HOẠCH
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SẢN XUẤT + LẬP KẾ HOẠCH

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG-XUẤT HÀNG
[KOBAYASHI- TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG-XUẤT HÀNG

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[NPF] CỘNG TÁC VIÊN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - 6 THÁNG
[NPF] CỘNG TÁC VIÊN TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT - 6 THÁNG

Áp dụng

[KOBAYASHI-TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ
[KOBAYASHI-TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

Áp dụng

[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH
[BARO VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

Áp dụng

[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & 02 QUẢN LÝ KHO
[Wah Sing - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG & 02 QUẢN LÝ KHO

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT - NGƯỜI HÀN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT - NGƯỜI HÀN

Áp dụng

[SEMITEC[ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT
[SEMITEC[ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ
[NPF] NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO TRÌ

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[NPF] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV NPF - NGÀNH NGHỀ: F&B] TUYỂN DỤNG: 01 THỦ KHO ĐÔNG LẠNH
[CÔNG TY TNHH MTV NPF - NGÀNH NGHỀ: F&B] TUYỂN DỤNG: 01 THỦ KHO ĐÔNG LẠNH

Áp dụng

[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG
[KOBAYASHI - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN XUẤT ĐÓNG HÀNG & 01 CÔNG NHÂN XUẤT KIỂM HÀNG

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[THÀNH CÔNG VINA – CN LONG AN] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN
[DAGEONG VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 1 TRỢ LÝ VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG HÀN

Áp dụng

[NARITAGIKEN - TUYỂN DỤNG] 01 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM
[NARITAGIKEN - TUYỂN DỤNG] 01 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NAM

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KHO VẬN & NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KHO VẬN & NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

[TIẾN PHÁT] NHÂN VIÊN QC
[TIẾN PHÁT] NHÂN VIÊN QC

Áp dụng

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[ACTIVE] NAM NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, ĐÓNG GÓI
[ACTIVE] NAM NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, ĐÓNG GÓI

Áp dụng

[ESSILOR] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
[[VNSEOUL] NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG - XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Áp dụng

[BJD] NHÂN VIÊN THỜI VỤ - SẢN XUẤT BÁNH
[BJD] NHÂN VIÊN THỜI VỤ - SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[ESSILOR] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
[ESSILOR] NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Áp dụng

[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NV BẢO TRÌ & 01 NV CHUỖI CUNG ỨNG
[BACKER - TUYỂN DỤNG] 01 NV BẢO TRÌ & 01 NV CHUỖI CUNG ỨNG

Áp dụng

[MIYOUNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[MIYOUNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[ESSILOR] NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[ESSILOR] NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[GO GO] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SANKEN] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Làm việc tại Quận 7
[SANKEN] TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC KINH DOANH - Làm việc tại Quận 7

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN TIẾNG ANH
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN TIẾNG ANH

Áp dụng

[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ
[SANKITECH - TUYỂN DỤNG] 01 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Áp dụng

[MAXCRETE] NHÂN VIÊN LÁI XE
[MAXCRETE] NHÂN VIÊN LÁI XE

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN

Áp dụng

[SOMANG VINA - TUYỂN DỤNG] 5 CÔNG NHÂN MAY, CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI, CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG
[SOMANG VINA - TUYỂN DỤNG] 5 CÔNG NHÂN MAY, CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI, CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG

Áp dụng

[H-FIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (4 NAM + 1 NỮ)
[H-FIELD] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (4 NAM + 1 NỮ)

Áp dụng

[CJ - Recruitment] HRGA Supervisor
[CJ - Recruitment] HRGA Supervisor

Áp dụng

[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant
[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KHO VẬN (1 nam & 1 nữ)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN KHO VẬN (1 nam & 1 nữ)

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA & Nhân viên bán hàng quốc tế
[THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] Nhân viên QA & Nhân viên bán hàng quốc tế

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ

Áp dụng

[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN NỘI THẤT
[DONATA] KỸ THUẬT VIÊN NỘI THẤT

Áp dụng

[DONATA] COMPLIANCE OFFICER
[DONATA] COMPLIANCE OFFICER

Áp dụng

[DONATA] CÔNG NHÂN MAY
[DONATA] CÔNG NHÂN MAY

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN NAM SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN NAM SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 01 THỢ TIỆN CƠ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING - TUYỂN DỤNG] 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG BIẾT LÁI ÔTÔ (B2)
[FEEL ENGINEERING - TUYỂN DỤNG] 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG BIẾT LÁI ÔTÔ (B2)

Áp dụng

[MAY MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] 01 PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG
[MAY MT VIỆT NAM - CẦN TUYỂN GẤP] 01 PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Áp dụng

[SANKEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
[SANKEN] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN CO2 + NHÂN VIÊN MÁY CHẤN
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN HÀN CO2 + NHÂN VIÊN MÁY CHẤN

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD 2D,3D
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN AUTOCAD 2D,3D

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÁI XE NÂNG
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÁI XE NÂNG

Áp dụng

[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN LẮP RÁP CỦA
[MAMAEDEN] NHÂN VIÊN LẮP RÁP CỦA

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, TỒN KHO
[ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG, TỒN KHO

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 05 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] 05 TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Áp dụng

[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant
[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant

Áp dụng

[Công ty TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC (NV quản lý chất lượng)
[Công ty TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC (NV quản lý chất lượng)

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ THIẾT KẾ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 KỸ SƯ THIẾT KẾ

Áp dụng

[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[SEMITEC] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN
[SEMITEC] NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT
[SEMITEC] TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC
[AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN ( 1 nam)
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN ( 1 nam)

Áp dụng

[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Áp dụng

[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Long An - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO
[Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Long An - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 05 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CÔNG TY TNHH MTV PHO SEASON - TUYỂN DỤNG GẤP] 05 NAM CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT
[SEMITEC] NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[CÔNG TY DONATA - TUYỂN DỤNG] 01 CNC OPERATOR/ 01 KỸ THUẬT VIÊN CNC
[CÔNG TY DONATA - TUYỂN DỤNG] 01 CNC OPERATOR/ 01 KỸ THUẬT VIÊN CNC

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[KASH FINE FOOD – CẦN TUYỂN] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[CAM INTERNATIONAL] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[CÔNG TY AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
[CÔNG TY AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 5 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 5 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[KITAL] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[KITAL] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[ECCOMORNING] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
[ECCOMORNING] BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Áp dụng

[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Áp dụng

CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] QC SUPERVISOR
[AIRSPEED] QC SUPERVISOR

Áp dụng

[AIRSPEED] PLANNING TEAM LEADER
[AIRSPEED] PLANNING TEAM LEADER

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Áp dụng

[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỊT
[NPF] NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỊT

Áp dụng

[ITL] QA MANAGER
[ITL] QA MANAGER

Áp dụng

[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant
[CJ - Recruitment] Senior Cost Accountant

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (1 Nam, 4 Nữ)
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (1 Nam, 4 Nữ)

Áp dụng

[CÔNG TY WAH SING VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH THỜI VỤ
[CÔNG TY WAH SING VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN DỌN DẸP VỆ SINH THỜI VỤ

Áp dụng

[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 THỢ TIỆN CƠ
[FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG] 02 THỢ TIỆN CƠ

Áp dụng

[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT
[AIRSPEED] KỸ SƯ SẢN XUẤT

Áp dụng

[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP
[AIRSPEED] SINH VIÊN THỰC TẬP

Áp dụng

[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO
[SEMITEC] NHÂN VIÊN KHO

Áp dụng

[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[LINEPLUS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 20 NAM, NỮ CÔNG NHÂN
[FARM STORY - TUYỂN DỤNG] 20 NAM, NỮ CÔNG NHÂN

Áp dụng

[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[SANGSHIN] CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[CÔNG TY TNHH IN 3D LONGTHUY - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

[KIZUNA] NHÂN VIÊN TẠP VỤ/ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
[KIZUNA] NHÂN VIÊN TẠP VỤ/ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 NV THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
[CÔNG TY TNHH SANEI - TUYỂN DỤNG] 01 NV THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 04 NAM SẢN XUẤT BÁNH + 01 NAM VỆ SINH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 04 NAM SẢN XUẤT BÁNH + 01 NAM VỆ SINH

Áp dụng

[AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC
[AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG] TỔ TRƯỞNG QC

Áp dụng

[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 03 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC
[CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN QC

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN & TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
[UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG] KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN & TU NGHIỆP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV SANGSHIN ELECOM - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[CÔNG TY TNHH MTV SANGSHIN ELECOM - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01CHUYÊN VIÊN QA/QC
CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01CHUYÊN VIÊN QA/QC

Áp dụng

CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01 CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN
CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG: 01 CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Áp dụng

CÔNG TY SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KHO- 01 NAM
CÔNG TY SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KHO- 01 NAM

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT- 01 NAM
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT- 01 NAM

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT IBS VIỆT NAM - CẦN TUYỂN] 1 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (trình độ 9/12)
[CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT IBS VIỆT NAM - CẦN TUYỂN] 1 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT (trình độ 9/12)

Áp dụng

[CÔNG TY EMUDEN VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] TUYỂN 4 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[CÔNG TY EMUDEN VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] TUYỂN 4 NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV NPF - TUYỂN DỤNG] 01 CTV KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG
[CÔNG TY TNHH MTV NPF - TUYỂN DỤNG] 01 CTV KẾ TOÁN KHO 6 THÁNG

Áp dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HẢI CẨU - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HẢI CẨU - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH

Áp dụng

[CÔNG TY CP MỸ PHẨM VIỆT NAM SEOUL - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN PHÒNG LAB
[CÔNG TY CP MỸ PHẨM VIỆT NAM SEOUL - TUYỂN DỤNG] 02 NHÂN VIÊN PHÒNG LAB

Áp dụng

[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN NỘI BỘ
[ITS] CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LONG AN TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN NỘI BỘ

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV NPF - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:
CÔNG TY TNHH MTV NPF - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ:

Áp dụng

CÔNG TY AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
CÔNG TY AMPHENOL XƯỞNG 3 - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

[CÔNG TY CỔ PHẦN SANKEN VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KINH DOANH
[CÔNG TY CỔ PHẦN SANKEN VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 10 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN IN
[CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN IN

Áp dụng

[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 THỰC TẬP SINH
[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 THỰC TẬP SINH

Áp dụng

[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 Planning Team Leader
[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 Planning Team Leader

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 02 THỢ TIỆN CƠ
CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 02 THỢ TIỆN CƠ

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY, TIỆN, CNC
[CÔNG TY TNHH ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY, TIỆN, CNC

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 công nhân sản xuất
[CÔNG TY TNHH WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 công nhân sản xuất

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH SANKITECH VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] O1 KỸ SƯ CƠ KHÍ
[CÔNG TY TNHH SANKITECH VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] O1 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Áp dụng

H FIELD VIETNAM - TUYỂN DỤNG: 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
H FIELD VIETNAM - TUYỂN DỤNG: 03 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 30 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG] 05 NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH SX XNK THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 20 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[CÔNG TY TNHH SX XNK THÀNH CÔNG VINA – TUYỂN DỤNG] 20 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CHUYÊN SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI TRÁI CÂY SẤY, NGŨ CỐC VÀ HẠT DINH DƯỠNG] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[KASH FINE FOOD – CHUYÊN SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI TRÁI CÂY SẤY, NGŨ CỐC VÀ HẠT DINH DƯỠNG] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY, TIỆN, CNC
[CÔNG TY TNHH ACTIVE VIETNAM - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY PHAY, TIỆN, CNC

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SANGSHIN ELECOM - TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ
CÔNG TY TNHH MTV SANGSHIN ELECOM - TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SOMANG VINA - TUYỂN DỤNG: 10 Công nhân may, Công nhân đóng gói, Thợ phụ
CÔNG TY TNHH MTV SOMANG VINA - TUYỂN DỤNG: 10 Công nhân may, Công nhân đóng gói, Thợ phụ

Áp dụng

[CÔNG TY CP MỸ PHẨM VIỆT NAM SEOUL - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI
[CÔNG TY CP MỸ PHẨM VIỆT NAM SEOUL - TUYỂN DỤNG] 02 CÔNG NHÂN ĐÓNG GÓI

Áp dụng

CN CÔNG TY TNHH DONATA TẠI TỈNH LONG AN - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: LAO ĐỘNG NAM từ 20-40 tuổi
CN CÔNG TY TNHH DONATA TẠI TỈNH LONG AN - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: LAO ĐỘNG NAM từ 20-40 tuổi

Áp dụng

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG: 05 NAM – NỮ SẢN XUẤT BÁNH
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG: 05 NAM – NỮ SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 02 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY
CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY

Áp dụng

[DONATA - RECRUITMENT] 01 Furniture Merchandizer
[DONATA - RECRUITMENT] 01 Furniture Merchandizer

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 01 TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT & 01 NHÓM TRƯỞNG SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 01 TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT & 01 NHÓM TRƯỞNG SẢN XUẤT

Áp dụng

[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
[CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 20 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV NPF - TUYỂN DỤNG: 01 CÔNG NHÂN SỐT
CÔNG TY TNHH MTV NPF - TUYỂN DỤNG: 01 CÔNG NHÂN SỐT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MISOYA VIỆT NAM - CẦN TUYỂN: 03 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỜI VỤ
CÔNG TY TNHH MISOYA VIỆT NAM - CẦN TUYỂN: 03 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỜI VỤ

Áp dụng

[AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN QC
[AMPHENOL - TUYỂN DỤNG] 04 CÔNG NHÂN QC

Áp dụng

CÔNG TY TNHH GOLDEN GATE - TUYỂN DỤNG: 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT & 01 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY TNHH GOLDEN GATE - TUYỂN DỤNG: 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT & 01 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV AOKI VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
CÔNG TY TNHH MTV AOKI VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 02 TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 02 TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Áp dụng

[DONATA - RECRUITMENT] 01 Planning Manager
[DONATA - RECRUITMENT] 01 Planning Manager

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 05 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NAM – NỮ SẢN XUẤT BÁNH
[CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] 02 NAM – NỮ SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

[KASH FINE FOOD – CHUYÊN SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI TRÁI CÂY SẤY, NGŨ CỐC VÀ HẠT DINH DƯỠNG] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ
[KASH FINE FOOD – CHUYÊN SẢN XUẤT ĐÓNG GÓI TRÁI CÂY SẤY, NGŨ CỐC VÀ HẠT DINH DƯỠNG] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TM – DV MINH NAM - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT & 04 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[CÔNG TY TNHH TM – DV MINH NAM - TUYỂN DỤNG] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT & 04 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
[CÔNG TY TNHH BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG] 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 THỰC TẬP SINH
[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 THỰC TẬP SINH

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 02 NAM SẢN XUẤT BÁNH
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 02 NAM SẢN XUẤT BÁNH

Áp dụng

CÔNG TY TNHH SX XNK THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG: 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG & 04 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
CÔNG TY TNHH SX XNK THÀNH CÔNG VINA - TUYỂN DỤNG: 10 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG & 04 NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MTV NPF NGÀNH NGHỀ - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SỐT
[CÔNG TY TNHH MTV NPF NGÀNH NGHỀ - TUYỂN DỤNG] 01 CÔNG NHÂN SỐT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG] 01CHUYÊN VIÊN QA/QC
[CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM - TUYỂN DỤNG] 01CHUYÊN VIÊN QA/QC

Áp dụng

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN KHO VẬN

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV OHKUBO VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 04 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH MTV OHKUBO VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 04 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN SANKEN VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ HÓA & 1 PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN SANKEN VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 1 KỸ SƯ HÓA & 1 PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH K.N.BONDS - TUYỂN DỤNG: 05 NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CÔNG TY TNHH K.N.BONDS - TUYỂN DỤNG: 05 NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: 2 NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: 2 NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH MAY MT VIỆT NAM - TUYỂN GẤP] CÔNG NHÂN MAY : 20 NGƯỜI
[CÔNG TY TNHH MAY MT VIỆT NAM - TUYỂN GẤP] CÔNG NHÂN MAY : 20 NGƯỜI

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT IBS VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 01 Công nhân sản xuất. (trình độ 9/12)
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT IBS VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 01 Công nhân sản xuất. (trình độ 9/12)

Áp dụng

[CÔNG TY IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] KẾ TOÁN GIÁ THÀNH – SL: 01
[CÔNG TY IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] KẾ TOÁN GIÁ THÀNH – SL: 01

Áp dụng

[CÔNG TY IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT_SL:02
[CÔNG TY IDOCEAN - TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN VẬN HÀNH SẢN XUẤT_SL:02

Áp dụng

CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 02 NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 02 NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại BIBUS - TUYỂN DỤNG: 01 SALES ADMIN
Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại BIBUS - TUYỂN DỤNG: 01 SALES ADMIN

Áp dụng

[CÔNG TY BÁNH NGỌT CJ VN - TUYỂN DỤNG] Logistic Officer/ Nhân viên Kho vận
[CÔNG TY BÁNH NGỌT CJ VN - TUYỂN DỤNG] Logistic Officer/ Nhân viên Kho vận

Áp dụng

[CAM CORPORATION VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] ** 02 NV vận hành Máy Mài. ** 01 NV Sales
[CAM CORPORATION VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG] ** 02 NV vận hành Máy Mài. ** 01 NV Sales

Áp dụng

CÔNG TY TNHH WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG: 05 công nhân kiểm hàng
CÔNG TY TNHH WON SEAL TECH - TUYỂN DỤNG: 05 công nhân kiểm hàng

Áp dụng

CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM TUYỂN DỤNG: 01 CHUYÊN VIÊN QA/QC
CÔNG TY TNHH RICOH VIET NAM TUYỂN DỤNG: 01 CHUYÊN VIÊN QA/QC

Áp dụng

Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại BIBUS - TUYỂN DỤNG: 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỦY LỰC
Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại BIBUS - TUYỂN DỤNG: 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỦY LỰC

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN ISO & 01 TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT & 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH MTV SEMITEC ELECTRONICS - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN ISO & 01 TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT & 50 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MISOYA - CẦN TUYỂN: 01 NỮ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỜI VỤ
CÔNG TY TNHH MISOYA - CẦN TUYỂN: 01 NỮ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỜI VỤ

Áp dụng

[Công ty TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 05 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
[Công ty TIẾN PHÁT - TUYỂN DỤNG] 05 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: 1 NỮ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: 1 NỮ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels - TUYỂN DỤNG: Công nhân thời vụ
CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels - TUYỂN DỤNG: Công nhân thời vụ

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TM – DV MINH NAM - TUYỂN DỤNG] 01 ĐẦU BẾP NẤU MÓN ĂN HÀN QUỐC
[CÔNG TY TNHH TM – DV MINH NAM - TUYỂN DỤNG] 01 ĐẦU BẾP NẤU MÓN ĂN HÀN QUỐC

Áp dụng

CÔNG TY BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ
CÔNG TY BACKER HEATING TECHNOLOGIES - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Áp dụng

CÔNG TY TNHH KASH FINE FOOD TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN KHO
CÔNG TY TNHH KASH FINE FOOD TUYỂN DỤNG : 01 KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG: 02 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH FARM STORY - TUYỂN DỤNG: 10 nam công nhân sản xuất
CÔNG TY TNHH FARM STORY - TUYỂN DỤNG: 10 nam công nhân sản xuất

Áp dụng

[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
[BACKER HEATING VIÊT NAM - TUYỂN DỤNG] 10 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH K.N.BONDS - TUYỂN DỤNG: 05 NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
CÔNG TY TNHH K.N.BONDS - TUYỂN DỤNG: 05 NỮ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Áp dụng

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG: 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH [GẤP]
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ - TUYỂN DỤNG: 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH [GẤP]

Áp dụng

CÔNG TY TNHH YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: 1 NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT & 1 NỮ NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI - TẠP VỤ
CÔNG TY TNHH YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: 1 NAM NHÂN VIÊN SẢN XUẤT & 1 NỮ NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI - TẠP VỤ

Áp dụng

[Công Ty TNHH CD EXIM - TUYỂN DỤNG] 200 CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY SẢN XUẤT KHẨU TRANG
[Công Ty TNHH CD EXIM - TUYỂN DỤNG] 200 CÔNG NHÂN ĐỨNG MÁY SẢN XUẤT KHẨU TRANG

Áp dụng

[Công Ty TNHH CD EXIM - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]
[Công Ty TNHH CD EXIM - TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ]

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG: 01 QA MANAGER
CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG: 01 QA MANAGER

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MISOYA VIỆT NAM - CẦN TUYỂN: 02 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỜI VỤ
CÔNG TY TNHH MISOYA VIỆT NAM - CẦN TUYỂN: 02 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT THỜI VỤ

Áp dụng

[CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY
[CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR - TUYỂN DỤNG] 01 NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Áp dụng

CÔNG TY TNHH K.N.BONDS VIETNAM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT DÂY ĐIỆN TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
CÔNG TY TNHH K.N.BONDS VIETNAM NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT DÂY ĐIỆN TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV OHKUBO VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
CÔNG TY TNHH MTV OHKUBO VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Áp dụng

[SOMANG Vina - CẦN TUYỂN GẤP] THỢ ỦI : 02 người
[SOMANG Vina - CẦN TUYỂN GẤP] THỢ ỦI : 02 người

Áp dụng

CÔNG TY TNHH YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH YAMAZAKI - TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN SẢN XUẤT

Áp dụng

CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP
CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Áp dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HẢI CẨU - CÔNG TUYỂN DỤNG: 2 BREWER (THỢ NẤU BIA)
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HẢI CẨU - CÔNG TUYỂN DỤNG: 2 BREWER (THỢ NẤU BIA)

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV AOKI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN MAY+ QC+ 4 NV SANG NHẬT
CÔNG TY TNHH MTV AOKI VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 20 CÔNG NHÂN MAY+ QC+ 4 NV SANG NHẬT

Áp dụng

Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại BIBUS Việt Nam - TUYỂN DỤNG: 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỦY LỰC
Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại BIBUS Việt Nam - TUYỂN DỤNG: 02 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỦY LỰC

Áp dụng

CÔNG TY TNHH KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN KHO
CÔNG TY TNHH KASH FINE FOOD - TUYỂN DỤNG: 01 KẾ TOÁN KHO

Áp dụng

CÔNG TY TNHH MTV UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG: THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN
CÔNG TY TNHH MTV UNION GOSEI - TUYỂN DỤNG: THỰC TẬP SINH LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Áp dụng

CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH [GẤP]
CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 05 NAM SẢN XUẤT BÁNH [GẤP]

Áp dụng

CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY & 02 NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ
CÔNG TY TNHH FEEL ENGINEERING VINA - TUYỂN DỤNG: 03 KỸ SƯ THIẾT KẾ MÁY & 02 NHÂN VIÊN LẮP ĐẶT CƠ KHÍ

Áp dụng

CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG: 02 CÔNG NHÂN
CÔNG TY TNHH CHANS VINA - TUYỂN DỤNG: 02 CÔNG NHÂN

Áp dụng