CÔNG TY TNHH WAH SING VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 05 THỢ VẬN HÀNH MÁY DỆT

04/05/2022 08:06, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 04/05/2022 — 29/06/2022

Số lượng: 5


CÔNG TY TNHH WAH SING VIỆT NAM

TUYỂN DỤNG

05 THỢ VẬN HÀNH MÁY DỆT

Yêu cầu: Nam, Nữ dưới 35 tuổi, đủ sức khỏe, trung thực, chăm chỉ,...
Hiểu biết về ngành dệt may (không kinh nghiệm được đào tạo)
 
Mô tả công việc:
• Xử lý sự cố máy móc khi có hư hỏng.
• Vận hành máy, luôn đảm bảo máy hoạt động bình thường.
• Thiết lập máy khi sản xuất sản phẩm mới.
• Tất cả công việc đều đươc đều hướng dẫn.
 
CHẾ ĐỘ:
- Thời gian làm việc: Từ 8h 12h – 13h 17h (Chủ nhật nghỉ)
- Lương: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
 
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH WAH SING VIỆT NAM
Xưởng J3, Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng.
Liên hệ: 0272-3715 989