CÔNG TY TNHH MTV International Trimmings & Labels (Việt Nam) - TUYỂN DỤNG: NV PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

30/11/2022 10:58, Nhà đầu tư tuyển dụng


CÔNG TY TNHH MTV International

Trimmings & Labels (Việt Nam)

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT TEM NHÃN

TUYỂN DỤNG

NV PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

CÔNG VIỆC:
1. Nhận và kiểm tra thông tin sản phẩm mới
2. Liên hệ ITL China, canada, SA, UK, … để lấy thông tin spec của sản phẩm
3. Kiểm tra nguyên vật liệu, công thức mực, loại hình sản xuất, mẫu tại nhà máy, nếu không có sẽ mail xin mẫu và công thức từ ITL group
4. Nhập thông tin chi tiết sản phẩm mới (tên, brand, custumer, nguyên vật liêu, màu sắc, hình thức sản xuất, ngày tháng làm, duyệt mẫu) vào file theo dõi chung của pd, file theo dõi của sản xuất.
5. Đặt mực , nguyên vật liệu cho mẫu mới, theo dõi ngày về
6. Xuất đơn hàng mẫu, spec cho sản xuất (triển khai mẫu)
7. Theo dõi và gửi mẫu đi duyệt cho china, canada, or uk
8. Nhận kết quả fail, pass . cập nhập vào file lưu trữ, và email cho nội bộ itl vn, itl china,
9. Gửi báo cáo hàng tuần cho itl china, itl Vietnam
10. Gửi thông tin spec , mẫu cho itl North, nhận vào theo dõi gửi mẫu cho north
11. Lưu trữ mẫu tham khảo
12. Lưu trữ mẫu nội bộ
13. Tự tạo thông tin spec khi có item mới tự phát triển tại việt nam
14. Check thông tin hàng mới và gửi spec to production, planning team
 
CHẾ ĐỘ:
- Thu nhập: thỏa thuận
- Chế độ BHXH theo quy định
- Thưởng và phụ cấp khác
 
YÊU CẦU:
- Nam nữ trên 22 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại Học
- Nói và viết tiếng anh giao tiếp
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự (C Hương) - (SĐT) 0975633240 ; Email:hana.phan@itl-group.com.vn
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng C2 - Kizuna (01)