CÔNG TY TNHH ECCOMORNING - TUYỂN DỤNG [01 NỮ] + [TRỢ LÝ TIẾNG HÀN]

08/03/2023 09:29, Nhà đầu tư tuyển dụng


CÔNG TY TNHH ECCOMORNING

NGÀNH NGHỀ: SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MỸ PHẨM

TUYỂN DỤNG

[01 NỮ] + [TRỢ LÝ TIẾNG HÀN]

CÔNG VIỆC: Hỗ trợ biên phiên dịch và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty.
 
CHẾ ĐỘ:
- Mức lương: Thỏa thuận
- Nhận được mức lương phù hợp năng lực, tăng lương định kì hàng năm;
- Môi trường hòa đồng, chia sẻ;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức;
- Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật;
- Chế độ nghỉ phép năm;
- Chế độ thưởng thưởng cuối năm (căn cứ vào đánh giá cá nhân và tình hình kinh doanh của Công ty);
 
YÊU CẦU:
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn tốt; Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng viết báo cáo; tổng hợp – cập nhật thông tin; Tác phong chuyên nghiệp, tự tin; trung thực.
 
CÔNG VIỆC:
1. Công tác trợ lý:
- Đầu mối phụ trách trao đổi công việc giữa Giám Đốc và nhân viên;
- Biên, phiên dịch cuộc họp hàng ngày với các bộ phận trong công ty;
- Dịch các nội dung liên quan đến công việc của bộ phận;
- Dịch các tài liệu khi phát sinh;
- Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các phòng ban đã được Ban Giám đốc chỉ đạo bằng văn bản hoặc chỉ đạo tại cuộc họp;
- Tham dự và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác Việt Nam;
2. Công tác hành chính - văn thư:
- Tổ chức các cuộc họp cho ban giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành:
- Trước buổi họp: Setup phòng, chuẩn bị agenda, chuẩn bị tài liệu;
- Trong buổi họp: Phiên dịch (nếu cần), ghi chép và tổng hợp nội dung;
- Sau buổi họp: Theo dõi, đôn đốc các đơn vị phòng ban thực hiện các công việc theo nội dung thống nhất trong buổi họp;
- Thực hiện công tác văn thư cho Ban Giám đốc:
+ Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của Ban Giám đốc;
+Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các bộ phận và tổng hợp gửi lên Ban Giám đốc;
+Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan;
3. Thực hiện các công việc khác theo phân công:
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các hoạt động, sự kiện của Công ty;
- Các công việc khác theo phân công. 
 
LIÊN HỆ: BP nhân sự - (SĐT) 0975 715 197; Email: ntb.tuyen0309@gmail.com