Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng – Chi nhánh Long An - TUYỂN DỤNG: GIÁM SÁT HCNS

25/04/2022 07:34, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 25/04/2022 — 28/05/2022

Số lượng: 1


Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng – Chi nhánh Long An

TUYỂN DỤNG

GIÁM SÁT HCNS

LƯƠNG HẤP DẪN, CHẾ ĐỘ CẠNH TRANH, LÀM VIỆC TỪ T2 - T6.

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hành chính nhân sự tổng hợp từ 2 năm trở lên. Có chuyên môn quản trị nguồn nhân lực, hiểu biết luật lao động, HSE.
 
CÔNG VIỆC:
**Hành chính:
• Quản lý dịch vụ thuê ngoài (bảo vệ, vệ sinh, xe đưa rước, suất ăn, nước uống)
• Phối hợp thực hiện các công tác liên quan PCCC, khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên;
• Quản lý việc giặt ủi, cấp phát đồng phục, đồ bảo hộ lao động cho nhân viên;
• Quản lý cấp phát VVP. CCDC, tài sản, máy móc thiết bị (phạm vi hành chính). Kiểm tra tài sản định kỳ;
• Quản lý tủ Locker, kiểm tra định kỳ;
• Quản lý tủ thuốc y tế;
• Giám sát tài sản và cá nhân ra vào nhà máy;
• Quản lý, phân công công việc cho nhân viên hành chính lễ tân;
• Giám sát các công việc phạm vi hành chính.
**Tuyển dụng & đào tạo:
• Triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng nhân sự của nhà máy bao gồm tuyển thay thế và tuyển mới phát sinh;
• Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới;
• Triển khai thực hiện các kế hoạch đào tạo nhân sự của nhà máy.
**C&B:
• Chấm công, tính lương hàng tháng cho nhân viên;
• Thực hiện các công tác liên quan quyết toán thuế TNCN cho nhân viên;
• Thực hiện các thủ tục liên quan chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 24/7 cho nhân viên;
• Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự của nhà máy;
• Thực hiện các thủ tục liên quan Hợp đồng lao động cho nhân viên;
• Phối hợp các bộ phận đánh giá kết quả làm việc của nhân viên;
• Phối hợp giải quyết các vấn đề vể quan hệ lao động;
• Soạn thảo Thông báo, Quyết định, Công văn…liên quan HCNS khi có phát sinh;
• Tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo quy chế lương thưởng, chính sách phúc lợi đãi ngộ phù hợp.
**Công tác khác:
• Phối hợp tổ chức các hoạt động tập thể dành cho nhân viên, xây dựng các hoạt động văn hóa doanh nghiệp;
• Hướng dẫn, giải đáp, thực hiện truyền thông nội bộ các vấn đề liên quan hành chính nhân sự;
• Tham mưu cho cấp trên các vấn đề liên quan đến hành chính nhân sự;
• Xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống FSSC liên quan hành chính nhân sự;
• Giám sát nhân viên các phòng ban thực hiện theo các quy định, nội quy của công ty;
• Thực hiện các công việc khác từ QLTT, Ban Giám Đốc;
• Có trách nhiệm báo cáo các vấn đề liên quan đến HTQL ATTP cho người phụ trách.
 
LIÊN HỆ: MS. TRÀ - 0901429158; EMAIL: recruitment@idocean.com