CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: [GẤP] 10 NAM SẢN XUẤT BÁNH

28/07/2022 15:39, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 28/07/2022 — 31/08/2022

Mức lương: 7.000.000 — 10.000.000

Số lượng: 10