CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 10 NAM SẢN XUẤT BÁNH

16/09/2022 14:35, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 16/09/2022 — 27/10/2022

Số lượng: 10