CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG: 02 NHÂN VIÊN SẢN XUẤT BÁNH KEM

13/05/2022 02:54, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 13/05/2022 — 30/06/2022

Số lượng: 2