CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM - TUYỂN DỤNG: 01 NHÂN VIÊN VỆ SINH

15/02/2022 03:05, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 15/02/2022 — 31/03/2022

Mức lương: 6.000.000 — 8.000.000

Số lượng: 1