[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 Planning Team Leader

12/10/2020 13:35, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 12/10/2020 — 19/11/2020

Số lượng: 1


[AIRSPEED - TUYỂN DỤNG] 01 Planning Team Leader

THU NHẬP VÀ CHẾ ĐỘ CẠNH TRANH
 
YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên về các chuyên ngành kinh tế- quản trị kinh doanh, kỹ thuật hệ thống công nghiệp.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt.
 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Lập kế hoạch bán hàng tháng / quý /năm
a. Lập và trình duyệt kế hoạch bán hàng tổng thể năm chi tiết quý tháng và các đơn hàng phát sinh đột xuất.
  • Tiếp nhận đơn đặt hàng chi tiết tháng / quý / năm
  • Cân đối nhu cầu , kiểm tra năng lực sản xuất >Lập kế hoạch bán hàng tháng / quý /năm trình duyệt.
  • Lập và trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bán hàng khi có nhu cầu.
b. Lập hợp đồng bán hàng nguyên tắc
  • Lập hợp đồng bán hàng theo số lượng hàng dự trình Trưởng Phòng xem xét.
c. Xác nhận đơn đặt hàng với các phân xưởng sản xuất .
2. Lập kế hoạch mua nguyên liệu, vật tư trong ,ngoài cấu trúc và vật tư dự phòng chiến lược tháng /quý /năm
a. Căn cứ kế hoạch sản xuất, kế hoạch bảo trì, bộ định mức và đơn giá dự toán, lập và trình duyệt kế hoạch cung ứng hàng hóa trong cấu trúc
  • Lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu, vật tư trong cấu trúc, trình TP xem xét.
b. Tiếp nhận, xem xét bảng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ của các bộ phận và đơn giá dự toán,
  • Lập và trình duyệt kế hoạch cung ứng hàng hóa ngoài cấu trúc
c. Tiếp nhận, xem xét bảng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ của các bộ phận và đơn giá dự toán, lập kế hoạch cung ứng hàng hóa ngoài cấu trúc, trình TP xem xét.
  • Lập và trình duyệt các phương án dự phòng hàng hóa chiến lược
d. Lập phương án dự phòng hàng hóa chiến lược, trình TP xem xét.
3. Lập kế hoạch xử lý hàng chậm luân chuyển theo mục tiêu chung của phòng hàng tháng
a. Phối hợp với kế toán sàn lọc hàng chậm luân chuyển hàng tháng ( hàng không có nhu cầu sử dụng, tồn kho lâu ngày )
b. Lập kế hoạch xử lý hàng chậm luân chuyển trình trưởng phòng xem xét.
c. Triển khai kế hoạch xử lý hang chậm luân chuyển đã được phê duyệt cho NVMH thực hiện xử lý.
4. Lập kế hoạch ngân sách /tháng /quý/năm
a. Tập hợp nhu cầu vật tư phục vụ sản xuất, bảo trì trong , ngoài cấu trúc vật tư dự phòng của các bộ phận , phân xưởng năm /quý /tháng
b. Căn cứ vào kế hoạch bán hàng năm /quý/ tháng cân đối lập kế hoạch nhu cầu vật tư .
c. Tập hợp các báo cáo thực hiện ngân sách của các bộ phận phân xưỡng năm trước làm cơ sở lập ngân sách cho năm kế tiếp
d. Tập hợp số liệu tồn kho tối ưu làm cơ sở lập kế hoạch ngân sách cho năm kế tiếp.
e. Căn cứ vào tất cả các chỉ tiêu số liệu liên quan : nhu cầu vật tư phục vụ sản xuất , bảo trì , dự phòng , VPP,BHLĐ…, căn cứ vào tồn kho tối ưu được duyệt và các cơ sở số liệu liên quan lập kế hoạch ngân sách năm chi tiết đến quý tháng, Trình trưởng phòng xem xét , bảo vệ ngân sách với giám đốc công ty.
f. Theo dõi và báo cáo thực hiện ngân sách hàng tháng .
5. Theo dõi tồn kho tối ưu đã được duyệt ,liên tục hoàn chỉnh bổ sung vào danh mục tồn kho tối ưu (min/max)những vật tư mới phát sinh.
6. Tham gia thực hiện đánh giá nhà cung cấp khi có yêu cầu chỉđạo từ cấp quản lý
7. Tham gia giải quyết khiếu nại khách hang khi có chỉđạo từ trưởng phòng.
 

LIÊN HỆ: HR DEPT - 0272 371 5656 (108); 0911 682 479

EMAIL: hr1@airspeedmfgvn.com ; hr2@airspeedmfgvn.com