[KASH FINE FOOD –CẦN TUYỂN] 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT & 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

12/05/2020 08:54, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 12/05/2020 — 30/06/2020

Số lượng: 3


[KASH FINE FOOD – DOANH NGHIỆP MỚI KZN3] Sản xuất, đóng gói trái cây sấy, ngũ cốc và hạt dinh dưỡng

CẦN TUYỂN: - 01 QUẢN LÝ SẢN XUẤT
                       - 02 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHẾ ĐỘ:
- Quản đốc nhà máy: cạnh tranh theo năng lực
- NV Quản lý chất lượng: 7.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ
- BHXH đầy đủ và các chế độ khác theo quy định của Công ty

YÊU CẦU:
- Quản đốc nhà máy: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành thực phẩm, có kinh nghiệm làm việc từ 2-3 năm.
- NV QLCL: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành thực phẩm, Không yêu cầu kinh nghiệm.

CÔNG VIỆC:
- QUẢN LÝ SẢN XUẤT:
  + Tiếp nhận nhu cầu, lên kế hoạch và tổ chức sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm.
  + Đề xuất và triển khai các phương án tối ưu hoá chi phí sản xuất, tăng năng suất, giảm thiểu tổn hao máy móc, năng lượng, hao hụt trong sản xuất.
  + Quản lý tài sản nhà máy: cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên vật liệu, sản phẩm,..
  + Cải tiến quy trình sản xuất theo từng thời điểm.
  + Tuyển dụng và đào tạo công nhân, chấm công, giám sát đánh giá khả năng công nhân, phân công nhiệm vụ theo đúng năng lực.
  + Lập và thực hiện các chế độ khen thưởng, kỷ luật phù hợp.
  + Báo cáo công việc định kỳ cho Ban giám đốc.
  + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- NV QLCL:
  + Kiểm tra, đảm bảo chất lượng nguyên liệu, bao bì, vật tư trước khi nhập kho/ xuất hàng cho sản xuất.
  + Giám sát quy trình làm việc của công nhân đóng gói, công nhân sản xuất.
  + Chuẩn bị gia vị chế biến, cảm quan sản phẩm sau mỗi mẻ.
  + Lưu mẫu, theo dõi và kiểm tra chất lượng mẫu trong shelf life.
  + Ghi chép biểu mẫu sản xuất, biểu mẫu vệ sinh, theo hồ sơ HACCP của công ty.
  + Xây dựng, cải tiến quy chuẩn (spec) của nguyên liệu, thành phẩm, quy trình làm việc của các line.
  + Thực hiện các công việc khác thuộc chuyên môn theo yêu cầu của Quản đốc.

LIÊN HỆ: Ms. Nghi; Email: nghi@kash.vn
Nộp hồ sơ trực tiếp tại xưởng K1, Khu B, Đường CN5, Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng, Cần Giuộc, Long An.