[AIRSPEED] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO

30/07/2019 19:03, Nhà đầu tư tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng: 30/07/2019 — 30/08/2019

Mức lương: 12.000.000 — 18.000.000

Số lượng: 1