, Tin tức - Sự kiện

Đối thoại DN Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Long An năm 2018

Bài viết liên quan

, 뉴스
Kizuna 서비스 공단의...
지난 9월, Kizuna는 Kizuna 서비스 공단에서 활동하는 기업을 위한 공동 Team Building을 개최하였습니다. 이...
, 뉴스
Chuyển đổi thuê bao...
Theo Bộ Thông Tin & Truyền Thông, các thuê bao di động 11 số đã được chuyển đổi sang 10 số. Các thuê bao di động 10...
, 뉴스
베트남의 기업을...
2011 년 7 월 1 일에 발효된 베트남 식품 안전법 No. 55 / 2010 / QH12 및 해당 법령 및 회람에 따라 식품을 생산하고...
, 뉴스
Tổng kết tình hình...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam là 19,22 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cả...
, 뉴스
Semitec Electronics Việt...
2018년 8월 13일에 롱안성의 인민 위원회에서 주최한 2017-2020년 사업인 “롱안성 기업의 통합과 발전”에 관한...
, 뉴스
베트남 투자 외국...
베트남에 처음으로 투자하는 외국 기업의 경우 투자 절차 및 운영 개시에 필요한 면허에 놀랄 필요가...
, 뉴스
2018 년 사회 보험에...
2014년 사회 보험법 제 124 조 1 항에 따르면,2018년 1월 1일부터 의무적인 사회 보험에 대한 새로운 항목은 다음과...
, 뉴스
지역 기반 최저 임금...
2017 년 12 월 07 일에 정부는 노동 계약을 맺은 근로자의 지역 최저 임금을 규정하는 Decree 141 / 2017 / ND-CP를...
, 뉴스
Những quy định về...
Sử dụng mỹ phẩm làm đẹp ngày nay đang trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của phái đẹp. Tuy nhiên, với...