, Tin tức - Sự kiện

[ 휴일 공지 ] 2018 년 베트남 독립기념일 공휴일 관련

Banner-2-9-for-web

Kizuna JV 주식회사의 2018 년 베트남 독립기념일 공휴일에 대해 아래와 같은 일정으로 휴업을 알려드립니다.

휴업기간: 2018년 9월 2일(일) ~ 9월 3일(월)

영업재개일: 2018년 9월 4일(화)

휴업기간 동안 긴급한 지원 필요시 아래의 연락처로 연락해주시기 바랍니다 :

– 기술 지원팀 담당자 : 0272 373 2222 – 0913 716 723

– 영업부 담당자:

  • Shirakawa Satoko (+84 913 716 702): 일본어 상담
  • Phan Duy Tuan (+84 913 715 500): 한국어 상담
  • Nguyen Son Kim (+84 913 716 703): 영어 및 베트남어 상담

휴일기간 중 가족들과 함께 행복하고 즐거운 시간을 보내시기를 기원합니다

Kizuna JV 주식회사

Bài viết liên quan

, 뉴스
Kizuna 서비스 공단의...
지난 9월, Kizuna는 Kizuna 서비스 공단에서 활동하는 기업을 위한 공동 Team Building을 개최하였습니다. 이...
, 뉴스
2018 년 사회 보험에...
2014년 사회 보험법 제 124 조 1 항에 따르면,2018년 1월 1일부터 의무적인 사회 보험에 대한 새로운 항목은 다음과...
, 뉴스
지역 기반 최저 임금...
2017 년 12 월 07 일에 정부는 노동 계약을 맺은 근로자의 지역 최저 임금을 규정하는 Decree 141 / 2017 / ND-CP를...
, 뉴스
Sourcing fair for...
In order to create favorable conditions for manufacturing and supporting industries to approach domestic and foreign partners to expand production,...
, 뉴스
Japanese companies...
The fair took place from October 13th to 21st, 2018 with more than 400 booths of companies, provinces, and cities participating in the exhibition,...
, 뉴스
Team Building 2018 for...
In September, Kizuna organized a team building for businesses operating in KIZUNA Serviced Factory, with the participation of 5 companies including...
, 뉴스
2018 Kizuna Supplier Day...
2018년 9월 28일 오전, Kizuna – 베트남에서 기성 공장 임대 준비가 되어 있는 공장 서비스 해결의 개척자이며...
, 뉴스
Kizuna Supplier Day 2018...
Kizuna Supplier Day 2018 tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu trực tiếp cho các DN đa quốc gia đang hoạt động trong Khu Nhà...
, 뉴스
키즈나의 2018년...
키즈나 창립 6주년 기념 계기로 지난 8월 24일에 Kizuna JV 주식회사에서 Blooming Party인 2018년 친목연회를...