Đi sao y công chứng hồ sơ

Đi sao y công chứng hồ sơ

Mã dịch vụ: HC-03

Cho thuê xe nâng tay

Cho thuê xe nâng tay

Mã dịch vụ: HC-11

Cho thuê dịch vụ két sắt

Cho thuê dịch vụ két sắt

Mã dịch vụ: HC-12

Hành chính

Hành chính

Mã dịch vụ: HC-01

Biên dịch tài liệu

Biên dịch tài liệu

Mã dịch vụ: HC-07

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Mã dịch vụ: HC-08

Cho thuê văn phòng làm việc

Cho thuê văn phòng làm việc

Mã dịch vụ: HC-05

Cho thuê kho tự quản

Cho thuê kho tự quản

Mã dịch vụ: HC-09

Shuttle service: KIZUNA ↔ HCMC (District 7)

1/ Mã dịch vụ: HC-04

2/ Mục đích: Shuttle service:KIZUNA ↔ HCMC (District 7)

Shuttle service: KIZUNA ↔ HCMC (District 7)
3/ Chi tiết:

Shared shuttle service commuting between KIZUNA & HCMC (District 7) - 6 days/week (excluding Sunday)

Route: KIZUNA ↔ HCMC (District 7)
'- Morning: District 7 -> KIZUNA
- Evening: KIZUNA -> District 7

Remark(s): Shuttle type: 9-seater or 16-seater