Đi sao y công chứng hồ sơ

Đi sao y công chứng hồ sơ

Mã dịch vụ: HC-03

Cho thuê xe nâng tay

Cho thuê xe nâng tay

Mã dịch vụ: HC-11

Cho thuê dịch vụ két sắt

Cho thuê dịch vụ két sắt

Mã dịch vụ: HC-12

Hành chính

Hành chính

Mã dịch vụ: HC-01

Biên dịch tài liệu

Biên dịch tài liệu

Mã dịch vụ: HC-07

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Mã dịch vụ: HC-08

Cho thuê văn phòng làm việc

Cho thuê văn phòng làm việc

Mã dịch vụ: HC-05

Cho thuê kho tự quản

Cho thuê kho tự quản

Mã dịch vụ: HC-09

Rental forklift service: - Forklift capacity: 2.5 - 3.5 - Including forklift's operator & fuel

1/ Mã dịch vụ: HC-10

2/ Mục đích: Rental forklift service:- Forklift capacity: 2.5 - 3.5- Including forklift's operator & fuel

Rental forklift service: - Forklift capacity: 2.5 - 3.5 - Including forklift's operator & fuel
3/ Chi tiết:

Service duration: Full working day - 8 working hours

'Service duration: Per 30-minute slot

Service duration: Half working day - 4 working hours

 

Remark(s): KIZUNA's working hours: from 8:00AM - 5:00PM